Izglītības ministrijas informācija par eksāmeniem, attālinātās mācīšanās iespējām, utt.

17. marts. 2020

informācija no Izglītības ministrijas sakarā ar ārkārtējo situāciju.

Centralizētie eksāmeni

Pārtrauc valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15. maiju:

• angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
• vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
• krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā;
• franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

 

Brīvlaiks

ARĪ 12. klases dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam!

Informējam, ka esošajā situācijā, kad 12. klasēm ir pārcelta svešvalodu eksāmenu kārtošana uz 2020. gada maiju, NĀKAMAJĀ NEDĒĻĀ 12. klases skolēni dodas pavasara brīvdienās kopā ar pārējiem skolēniem.

Mācības attālināti nākamajā nedēļā augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

Citi izglītības veidi

Pārtrauc visa veida izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un izglītības iestādēs, tai skaitā visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

 

Rīki un iespējas mācībām attālināti

Vienlaikus aicinām izglītības iestāžu pārstāvjus anketā norādīt informāciju par attālinātu mācību nodrošināšanas iespējām savā skolā. Šī informācija nepieciešama, lai varētu sniegt labāku metodisko atbalstu skolām. Par izglītojamo un skolotāju tehnisko nodrošinājumu attālināta mācību procesa veikšanai: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3960-riki-un-iespejas-macibu-nodrosinasanai-attalinati

Zvaigzne ABC, Lielvārds un citi piedāvā mācību materiālus internetā bez maksas

https://www.apeirons.lv/zvaigzne-abc-lielvards-un-citi-piedava-macibu-materiali-interneta-bez-maksas/

Aptauja

Saziņai ar Izglītības un zinātnes ministriju (šobrīd konsultācijas ministrijas Info centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā) norisinās ar telefona un epastu starpniecību, klātienē konsultācijas nenotiek): https://aptauja.izm.gov.lv/617289?lang=lv

E-pasts: covid@izm.gov.lv
Tālr.: 67226209

 

Valsts valodas prasmes pārbaude:

Tālr.: 60001606

E-pasti: jana.vagele@visc.gov.lv; anta.lazareva@visc.gov.lv

Ar interešu izglītību saistītos jautājumos:

Tālr.: 25495658

E-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku saistītos jautājumos:

Tālr.: 29276111

E-pasts: inga.vinga@gmail.com
Par centralizēto eksāmenu norisi

E-pasts: eksameni@visc.gov.lv
Tālr.: 60001606

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – aktualitātes par Covid-19 atrodama informācija iedzīvotājiem, ārstiem, ceļotājiem, vecākiem, skolēniem, izglītības iestāžu darbiniekiem, pasākumu rīkotājiem, apkopoti vizuālie materiāli, mediju sižeti un ekspertu viedokļi, kā arī pieejama informācija angļu valodā. Informācija tiek regulāri aktualizēta.

Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi:

Skartās teritorijas

Slimību profilakses un kontroles centrs turpina sekot epidemioloģiskās situācijas attīstībai un veiktajiem pasākumiem saistībā ar jaunā koronavīrusa (Covid-19) izraisīto uzliesmojumu: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

Rekomendācijas

 https://arkartassituacija.gov.lv/ 

 

Informācija tiks papildināta!

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa