Ieviesti jauni kritēriji medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai

18. aprīlis. 2019

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2018. gada 12. decembra spriedumu š.g. 19. martā ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” par kritērijiem atzinuma sniegšanai par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Ir ieviesti jauni kritēriji medicīnisko indikāciju noteikšanai: Uzvedības un emocionāli traucējumi, kuri izpaužas ar atkārtotu un persistējošu asociālu, agresīvu vai izaicinošu uzvedību un rada izteiktus pārvietošanās traucējumus.

Ar pārvietošanos Satversmes tiesas sprieduma kontekstā jāsaprot pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

Lēmumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai (transporta pabalsts) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) pieņem vienlaikus ar lēmumu par invaliditātes noteikšanu.

Ja persona, kurai invaliditāte ir noteikta pirms minētā Satversmes tiesas sprieduma un veiktajiem grozījumiem MK noteikumos, vēršas VDEĀVK, lai saņemtu atzinumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu transporta pabalstam, ir nepieciešams psihiatra slēdziens, kurā jābūt norādei gan par konkrētajiem uzvedības un emocionālajiem traucējumiem, gan to izpausmēm. Tas nepieciešams, lai VDEĀVK varētu gūt priekšstatu par uzvedības un emocionālo traucējumu esamību un nozīmību. Psihiatra slēdziens nav nepieciešams, ja minētā informācija ir iekļauta nosūtījumā uz VDEĀVK, kas kalpoja par pamatu iepriekš noteiktajai invaliditātei.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91260-ieviesti-jauni-kriteriji-medicinisko-indikaciju-noteiksanu-viegla-automobila-specialai-pielagosanai-un-pabalsta-sanemsanai-transporta-izdevumu-kompensesanai

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa