Firma Difftravel organizē ekskursijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem

20. jūnijs. 2022

Difftravel piedāvā ekskursijas nelielās grupās ar pielāgotiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pacēlāju un ratiņkrēslu stiprinājumiem. Tiek veidoti maršruti arī cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Ekskursijās var piedalīties ikviens!

Firma veikusi rūpīgu vides pieejamības izpēti un Difftrevel pārziņā ir plaša datubāze ar pakalpojumu sniedzējiem, parkiem, pastaigu maršrutiem, pilīm, muižām, ēdināšanas iestādēm un viesnīcām, kas atbilst cilvēku ar invaliditāti prasībām. Latvijā, veidotie maršruti ir izstrādāti, lai izjustu latvisko identitāti, novadu amatnieku meistarību un mīlestību pret savu darbu.

Difftravel var sastādīt maršrutu individuālajam braucienam.

Šobrīd firma piedāvā ekskursijas līdz 24h bez nakšņošanas Latvijā un Lietuvā, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra un tūrisma likuma prasībām. Nākotnē plānots veidot un piedāvāt ārzemju braucienus.

Difftravel nosaukums ir veidots no vārda atšķirīgs jeb citāds, pielāgots tūrisms cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti: dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī vecākiem cilvēki ar staigāšanas grūtībām, viņu draugiem un tuviniekiem.

Vairāki braucieni šogad jau ir notikuši.

Vairāk informācijas mājaslapā: http://www.difftravel.org/

Firmai ir arī lapa Facebook: https://www.facebook.com/Difftravel

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa