Dīkstāves palīdzības pabalsts – soli pa solim

27. aprīlis. 2020

Valstī COVID-19 epidēmijas sakarā izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ir pieņemti vairāki jauni normatīvie dokumenti. Tie domāti, lai dažādu izolācijas pasākumu radīto darba apgrūtinājumu un citu problēmu dēļ cilvēki nepaliktu bez iztikas līdzekļiem.

Ir pieejama jauna atbalsta forma – dīkstāves palīdzības pabalsts. Lai skaidrotu, kā un kas var to saņemt, Labklājības ministrija piedāvā skaidrojumu – soli pa solim.

Pirmais solis
Darba devējs piesakās atbalstam krīzes situācijā un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) darbinieku sarakstu, kuri no viņa darbiniekiem ir dīkstāvē. Pašnodarbinātā persona piesakās pati VID atbalstam krīzes situācijā un, ja nodarbina darbiniekus un darbinieki ir dīkstāvē, tad iesniedz VID arī darbinieku sarakstu, kuri ir dīkstāvē.

Otrais solis
VID izskata un piešķir vai arī atsaka dīkstāves pabalstu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem.
Ja tiek piešķirts dīkstāves pabalsts, to aprēķina no darbinieka vai pašnodarbinātā sešu mēnešu ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Trešais solis
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem no VID informāciju:
– kuriem darbiniekiem un pašnodarbinātajiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts;
– kuriem darbiniekiem ir atteikts dīkstāves pabalsts;
– kuriem darbiniekiem un pašnodarbinātajiem dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro.

Ceturtais solis
VSAA, pamatojoties uz VID sniegto informāciju, piešķir:
– darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķīris dīkstāves pabalstu, papildus piemaksu par apgādībā esošiem bērniem 50 eiro mēnesī par bērnu;
– dīkstāves palīdzības pabalstu (180 eiro mēnesī) darbiniekam un piemaksu par apgādībā esošiem bērniem (50 eiro mēnesī par bērnu) cilvēkiem, kuriem VID atteicis dīkstāves pabalstu.
– darbiniekiem un pašnodarbinātajiem starpību starp dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu, ja VID piešķirtais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro.

Lai saņemtu jauno atbalsta formu – dīkstāves palīdzības pabalstu – pašam cilvēkam nekādi dokumenti un formulāri nav jāaizpilda. Nepieciešamā informācija ir VID, kas to nodod VSAA. VSAA pabalstu automātiski pārskaitīs uz to kontu, kāds tika iesniegts VID dīkstāves pieteikumā.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91800-dikstaves-palidzibas-pabalsts-soli-pa-solim

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa