Countmein: Improving Civic Competences of Adult Learnenrs Through Digital Tools

18. marts. 2019

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” sadarbībā ar partneriem no piecām ES valstīm: Itālijas, Kosovas, Horvātijas, Spānijas un Polijas realizē Erasmus+ finansētu projektu “Countmein: Improving Civic Competences of Adult Learnenrs Through Digital Tools” (Countmein: prasmju uzlabošana, izmantojot digitālos rīkus).

Apmācību programma “Digital Tools for Smart Development” (Cipartehnoloģiju rīki viedai attīstībai) ar teorētisku un praktisku piemēru palīdzību paver iespēju celt tehnoloģisko inteliģenci pieaugušajiem un jauniešiem, kuriem apstākļi nav ļāvuši iepazīt šo jomu patstāvīgi, kā arī jebkuram citam, kam interesē viedie pilsētvides risinājumi. Tika izstrādāti astoņi moduļi – katrā no tiem apskatīts kāds ar pilsētvidi saistīts tehnoloģiskias risinājums. Ar to palīdzību interesentus iepazīstinās ar veidiem kā ātrāk, efektīvāk, dabai draudzīgāk pielāgoties pilsētas dzīvei, pielietojot viedos risinājumus.

Moduļos iekļauti tādi temati kā ūdens, atkritumu apsaimniekošana, viedā pilsoņa aplikācijas, e-pārvalde un citu saistošu risinājumu iztirzājums. Apmācību programmas moduļi ir papildināti ar saistošiem attēliem, diagrammām, bet katra moduļa beigās iekļauts neliels tests apgūtā materiālā pārbaudei.

Projekta ietvaros notikušas jau trīs starptautiskās tikšanās pirmā jeb Kick-off-Meeting – Turīnā (Itālija), otrā – Ščecinā (Polija) un trešā – Prištinā (Kosova), kurās piedalījušies arī apvienības “Apeirons” pārstāvji. Pirmajā (kick-off-meeting) notika atbildības sfēru sadale starp partneriem un noteikti galvenie darbu izpildes termiņi. Katrā nākamajā tikšanās reizē notika produktīvas diskusijas par svarīgākajiem tā īstenošanas aspektiem un turpmākās virzības prioritātēm.

Pašlaik notiek gatavošanās projekta programmas izglītotāju apmācībām Reusā (Spānija), kuras notiks šī gada aprīlī.

Daina un Lonija Count me in pasākumā

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa