Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība aicina bērnus un jauniešus ar invaliditāti pievienoties komandai

27. marts. 2023

Apvienība aktīvi meklē un aicina jauniešus sportot. Šobrīd nodarbības notiek Rīgā, Ogrē un drīz būs Jelgavā, bet ļoti aktīvi tiek strādāts pie tā, lai izveidotu tādas iespējas arī citās Latvijas pilsētas.

Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienības mērķis ir:

– Iesaistīt bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās aktivitātēs un veselīgā, aktīvā dzīvesveidā;

– Atbalstīt un attīstīt tos para sporta veidus, kas ir iekļauti ziemas un vasaras paralimpiskajās spēlēs astoņu gadu ciklā;

– Popularizēt augstas klases para sportu kā iedvesmojošu paraugu, uz kuru tiekties bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;

– Veidot izpratni sabiedrībā par sportu, sportiskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu kā nepieciešamo līdzekli bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālajā integrācijā, fizisko un psiholoģisko spēju attīstībā, veselības uzlabošanā, labu ieradumu veidošanā, pašapziņas un pašvērtējuma celšanā, pašizaugsmē un panākumu gūšanā;

– Veidot bērnos un jauniešos izpratni par sportu kā kultūras sastāvdaļu un izglītot sporta ētikas pamatprincipos;

– Veicināt motivējošas sistēmas radīšanu para sporta attīstībai Latvijā.

Aktivitāšu formāti: para sporta treniņi, sacensības, sporta svētki un maratoni, pieredzes apmaiņas pasākumi, izglītojošas un attīstošas nodarbībās.

 

Aicinām bērnus un jauniešus ar invaliditāti piebiedroties mūsu komandai.

Dotajā brīdi nodarbības ir pieejamas Rīgā, Ogrē un drīz būs Jelgavā, bet ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai izveidotu tādas iespējas arī citās Latvijas pilsētas.

Info par mūsu aktivitātēm var atrast mūsu FB vietnē:

https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa