Autisma apvienības jaunumi oktobrī

14. oktobris. 2020

Šo ceturtdien 15.oktobrī plkst 13:00-15:00 notiks vebinārs "Autisms. Konteksta neizpratne kā uzvedības problēmu iemesls. Atbalsta līmeņi"

Ir bērni un pieaugušie, kuriem lielākais izaicinājums ir spēja nolasīt kontekstu – izprast vidi, kurā viņš atrodas, izprast situācijas, izprast pārmaiņas, savu lomu notikumos, grūtības ieraudzīt lielo bildi vai gluži otrādāk – izprast detaļas, kā rezultātā personas uzvedība citiem izskatās neparasta, dīvaina, nepiemērota vai pat problemātiska. Angliski šai izaicinājumu grupai ir termins Context blindness, un šajā lekcijā tiks izskatītas sekojošas tēmas:

Kas ir konteksta neizpratne (context blindess) un kāpēc citiem būtu tas jāņem vērā? Kas ir atbalsta nepieciešamība un nosaka tās apjomu? Piemēri un situāciju analīze, ko vecāki, pedagogi, atbalsta personas var praktiski darīt ikdienas dzīvē. Kuriem autisma aspektiem būtu jāsaņem vairāk uzmanības? Ko nozīmē “pierādījumos balstīts” un kur meklēt jaunu informāciju?

Vebinārs paredzēts pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, atbalsta personālam, vecākiem un citiem interesentiem, kas ikdienā saskaras ar autismu, un citiem bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar komunikācijas un saskarsmes izaicinājumiem.

Vebinārs būs angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Ja netiekat konkrētajā laikā, informējam, ka vebinārs tiks ierakstīts, un ieraksts būs pieejams divas nedēļas pēc vebināra. Vebināra cena 10 eiro. Ieņēmumi par lekciju tiks ziedoti biedrībai Latvijas Autisma apvienība. Pieteikšanās: http://www.uzvediba.lv/katalogs/item/vebinari/vebinars-konteksta-neizpratne-ka-uzvedibas-problemu-iemesls-atbalsta-limeni/

Lai palīdzētu vecākiem, vecvecākiem un citiem aprūpētājiem sagatavot jaunieti un pieaugušo ar speciālām vajadzībām neatkarīgai dzīvei, mums kā biedrībai Latvijas Autisma apvienība ir būtiski saprast jūsu vajadzības, izaicinājumus.
Aicinām aptaujā https://forms.gle/XQ1ynRhhZzqSV36p8 piedalīties personas, kuru aprūpē ir bērns, jaunietis vai pieaugušais, kuram ir vai nākotnē būs nepieciešams atbalsts patstāvīgai dzīvei.
Mums ir plāns kopīgi ar jums izzināt esošo atbalsta sistēmu, pakalpojumus, aicināt pakalpojumu sniedzējus stāstīt par viņu darbiem, kopīgi ierosināt jaunus pakalpojumus, izzināt citu valstu pieredzes, individuālos risinājumus ģimenēs, iespējamos rīcības plānus šodien, lai kopīgi veidotu iespējami drošu un neatkarīgu dzīvi mūsu bērniem tuvā un tālā nākotnē.

Mūsu draugu ziņas:

17.oktobrī plkst. 12:00 Ogres Kultūras centrā (Brīvības ielā 15, Ogrē) notiks festivāls sadarbībā ar Integratīvo teātri “Ārpus Rozbežām” un biedrību „LUX VIRIDIA” ar mērķi veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem radošumu, celt viņu pašapziņu, uzstājoties publikas priekšā, kā arī sekmēt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.

Festivālā piedalīties tiek aicināti cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem no dienas aprūpes centriem, rehabilitācijas centriem, sabiedriskajām organizācijām, lai prezentētu teātra, mūzikas, deju, pantomīmas, cirka u.c. priekšnesumus. Sīkāka informācija: zandavi@inbox.lv  , tālrunis +371 29134421 (Zanda Vītola).

Esam izveidojuši facebook domubiedru grupu, kur ir iespējas uzdot jautājumus, dalīties ar kontaktiem, resursiem, savu pieredzi un idejām. Paldies visiem, kuri pievienojušies. Šī varētu būt arī vide dažādām jaunākām publikācijām un citām aktualitātēm. Aicinām pievienoties gan vecākus, gan speciālistus un brīvprātīgos, gan pedagogus un arī, protams, jauniešus un pieaugušos spektrā. https://www.facebook.com/groups/1632980283603815

Ar cieņu, un uz satikšanos!
Līga Bērziņa
Latvijas Autisma apvienība
29454011
http://www.autisms.lv
http://www.facebook.com/autisms

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa