Ārkārtējās situācijas laikā personas ar invaliditāti varēs izmantot sabiedrisko transportu arī tad, ja beidzies invaliditātes apliecības termiņš

3. aprīlis. 2020

Personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020. gada 22. marta līdz 1. jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā varēs turpināt bez maksas izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, personai arī turpmāk būs jāuzrāda invaliditātes apliecība (arī tad, ja tās termiņš ir beidzies).

Tomēr, neskatoties uz šiem izņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termiņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu.

Visām pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai, kas apliecina attiecīgās personas statusu. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti.

autotransporta ditrekcija

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/%C4%81rk%C4%81rt%C4%93j%C4%81s-situ%C4%81cijas-laik%C4%81-personas-ar-invalidit%C4%81ti-var%C4%93s-izmantot-sabiedrisko-transportu

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa