Apeirons darbu turpina arī ārkārtas apstākļos

2. decembris. 2020

Atbilstoši pašreizējai situācijai, savu darbu pārkārtojis arī Apeirons. ZOOM un Teams konferences kļuvušas ikdiena, vairāki izmanto iespēju strādāt no mājām, birojs kļuvis klusāks. Taču darbi turpinās.

Pagājušajā nedēļā vienā Ivars Balodis piedalījās Tehnisko palīglīdzekļu centra padomes, Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja darbā. Tiešsaistē, protams.

Vides un reģionālās attīstības ministrijā notika seminārs par interneta pieejamību. Interneta mājaslapām jābūt izlasāmām un saprotamām arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem un intelektuālo atpalicību.

Jurģis Briedis tiešsaistē lasa lekcijas par būvniecības jautājumiem un konsultē speciālistus par pieejamu vidi.

Notika izbraukums uz Ventspili, kur tika pārbaudītas rekonstruētās telpas vecā ēkā, kur mājos atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”.

Paredzēts, ka drīzumā jaunā formātā sāks darboties Mapeirona aplikācija, kurā varēs noskaidrot, kuras iestādes, veikali, dabas takas un citi objekti ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Iespēju robežās objekti brīvā dabā tiek apsekoti klātienē, ievērojot 2 m distanci vienam no otra. Laikā, kad ierobežota iespēja pulcēties telpās, parku un pastaigu taku pieejamība kļūst sevišķi aktuāla.

Tiek veidoti videosižeti par dažādu sociālo dienestu darbu, par  ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un par citām aktualitātēm. Reizi mēnesī sižeti tiek veidoti kopā ar Latvijas Avīzi. Video var noskatīties gan mājaslapā, gan Youtube kanālā, gan Facebook.

Paredzēts, ka jauna mājaslapa būs arī par vides pieejamības jautājumiem.

Liels pieprasījums ir pēc Apeirona sagatavotām mīļajām auklītēm, kuras dod atelpu ģimenēm, kurās aug bērns ar smagu invaliditāti.

Apeirons nav atmetis cerību par sociālā uzņēmuma dibināšanu. Pašlaik vairāki darbinieki nodarbojas ar dažādu dokumentu digitalizēšanu, un šis darbs turpināsies vēl ilgi.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa