Apeirona pārstāvji tikās ar Erasmus projekta partneriem Prištinā

4. februāris. 2019

Kad ziema jau nosoļojusi pusi sava ceļa, bet temperatūra Latvijā nolaižas zem nulles, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons” pārstāvji Daina Podziņa un Lonija Kazlauska pēdējās janvāra dienas pavadīja Prištinā (Kosova).

Notika tikšanās ar partneriem programmas Erasmus + projekta “Count me in: Improving civic competences of adult learners through digital tools” (projekta Nr. 2017-1-ES01-1-KA204-037924) ietvaros.
„Count Me In” projektā sadarbojas sešu valstu organizāciju pārstāvji no: Polijas, Itālijas, Spānijas, Horvātijas, Kosovas un Latvijas. Šis projekts paredz pieaugušo interešu izglītības apmācību programmas izstrādi, kura paredzēta sociāli mazaizsargātajām indivīdu grupām. Tā balstīta viedo tehnoloģiju ieviešanai ikdienas dzīvē. Starptautiskās tikšanās ietvaros tika apspriesti būtiski, ar apmācību organizāciju saistīti jautājumi un risināti jautājumi, lai nodrošinātu projekta norisi un kvalitatīvu gala produktu.
Tikšanās laikā notika starptautiskās pieredzes apmaiņa, kura palīdzēs veiksmīgi iekļaut citu valstu labo praksi apmācību programmas latviešu valodas variantā.
Tika izstrādāts un apstiprināts turpmāko darbību plāns un termiņi, izrunāti to izpildes veicināšanai nepieciešamie līdzekļi.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa