Aicinām kļūt par brīvprātīgā darba veicējiem valsts sociālās aprūpes centros

2. februāris. 2019

Brīvprātīgā darba veicējs ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot gandarījumu un pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Par brīvprātīgā darba veicēju var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgā darba veicēju valsts sociālās aprūpes centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām!
Latvijā ir pieci valsts sociālās aprūpes centri, tiem kopā ir 27 filiāles dažādos Latvijas reģionos. Brīvprātīgie darbinieki filiālēs var palīdzēt gan bērnu audzināšanā un aprūpēšanā, gan atbalsta un saturīga brīvā laika aktivitāšu organizēšanā neredzīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
VSAC filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu divus vai trīs brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt kā bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm (piem. auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai), tā neredzīgu personu un personu ar garīga rakstura traucējumiem ikdienu (piem. lasīt priekšā, organizēt radošās un dzīves prasmju apguves nodarbības). Konkrētais brīvprātīgā darba uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.
Lai kļūtu par brīvprātīgā darba veicēju:
1.    jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgā darba veicēju atbalsta sociālās aprūpes procesa nodrošināšanā: VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Vidzeme” un VSAC “Zemgale”;
2.    jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu;
3.    jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, t. sk. norādot izvēlēto VSAC filiāli;
4.    jānogādā pieteikums Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam) vai Jums tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.
Ja nav iespējas izdrukāt pieteikumu, tad gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas un tās var aizpildīt uz vietas.
Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.
Ko brīvprātīgā darba veicējiem piedāvā VSAC filiāles?
1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
3. kopīgus pasākumus,
4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties:
·         par brīvprātīgo darbu VSAC “Zemgale” ar Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāju Inetu Niedru, tel. 63963990, e-pasts: ineta.niedra@vsaczemgale.gov.lv
·         par brīvprātīgo darbu VSAC “Vidzeme” ar vecāko eksperti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos Ingūnu Prauliņu, tel. 64220833, e-pasts: inguna.praulina@vsacvidzeme.gov.lv
·         par brīvprātīgo darbu VSAC “Latgale” ar brīvprātīgā darba koordinatori Lindu Biķernieci, tel. 65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv
·         par brīvprātīgo darbu VSAC “Kurzeme” ar brīvprātīgā darba koordinatori Antru Osi, tel. 63491793, e-pasts: Antra.Ose@vsackurzeme.gov.lv
·         par brīvprātīgo darbu VSAC “Rīga” ar brīvprātīgā darba koordinatori Kristīni Jarmakoviču, kontakti: tel. 67436870; e-pasts: kristine.jarmakovica@vsacriga.gov.lv
·         par brīvprātīgo darbu VSAC ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli, tel. 67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91140-aicinam-klut-par-brivpratiga-darba-veicejiem-valsts-socialas-aprupes-centros

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa