Ieteikumi saskarē ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Varbūt daudzus no mums tieši nezināšana kādreiz atturējusi pastiept roku pretī neredzīgam cilvēkam, bet varbūt tieši tobrīd šī palīdzība viņam bijusi ļoti nepieciešama.

Atcerieties, ka jūsu palīdzība var būt vajadzīga ne tikai pilnīgi neredzīgam, bet arī vājredzīgam cilvēkam – piemēram, naktī vai viņam nepazīstamā vietā. Tāpēc šajā bukletā vārds «neredzīgs» daudzviet attiecināts gan uz pilnīgi neredzīgiem, gan vājredzīgiem cilvēkiem. Atcerieties, ka oficiālā neredzīgo pazīšanas zīme visā pasaulē ir baltais spieķis (taču, protams, ka neredzīgam cilvēkam tas var arī nebūt).

Lai neredzīgs cilvēks varētu orientēties apkārtējā vidē, viņam nepieciešami precīzi norādījumi. Nebūs jēgas, ja māsiet ar roku vajadzīgajā virzienā vai sacīsiet: «Tas ir tur, tajā pusē!» Labāk sakiet, piemēram: «Jūsu priekšā ir soliņš» vai «Vienu metru pa labi no jums atrodas.»

Noteikti informējiet neredzīgo cilvēku, ka aizejat, citādi viņam pēc brīža nāksies konstatēt, ka turpina sarunu ar tukšu vietu. Ticiet – tas nebūt nav patīkams atklājums.

Šie ir tikai daži padomi, kuru ievērošana jūtami uzlabotu mūsu savstarpējo saskarsmi. Jo galvenais taču – katra cilvēka labā griba un vēlēšanās palīdzēt!

Informācija sagatavota sadarbībā ar
Liepājas Neredzīgo biedrību www.redzigaismu.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa