Starptautiskā Braila raksta un citas dienas

6. februāris. 2015

Ja 4.janvāra rītā nebūtu ieskatījusies LSM portālā, būtu palaidusi garām, ka tāda diena vispār eksistē. Tāpat, kā daudzas citas "Starptautiskās" dienas, par kurām Latvijā klusē, un reti kurš par tām zina.

Ieskatījos vairākās neredzīgo biedrību mājaslapās:

www.lnbiedriba.lv – Braila raksta diena tur nav pieminēta;
www.redzimani.lv – nav pieminēta;
www.redzigaismu.lv – nav pieminēta;
www.esredzu.lv – nav pieminēta.
Nezinātājiem: Braila raksts ir reljefs punktraksts, kuru neredzīgie lasa ar tausti.
Atliek noklausīties nelielo Inas Strazdiņas sagatavoto informāciju, kas atrodama Latvijas Sabiedrisko mēdiju mājaslapā:
http://www.lsm.lv/…/svetdien-atziime-braila-raksta-dienu.…/…

Jautājums, cik vēl daudzas līdzīgas un cilvēkiem ar invaliditāti vai kādām veselības problēmām aktuālas “Starptautiskās” dienas mums ir nezināmas, bet kuras vajadzētu ievērot un atcerēties?

Aktīvi tiek atzīmēta Diabēta, AIDS, Krūts veselības, Tuberkulozes, Sirds veselības, Melanomas un vairākas citas dienas, kuru pacientiem vai ir ārstiem ir stipras biedrības. Toties par daudzām citām “dienām” informācijas trūkst. Ne visas, kuru atzīmēšanu iesaka Pasaules veselības fonds, ir atzīmētas arī Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapās. Pēdējais gan sarakstu nedaudz paplašinājis, un tas ir pilnīgāks nekā VM lapā.

Meklējot maz zināmās Dzirdes un Balss dienas, atradu vēl daudzas citas ar veselību saistītas dienas, nedēļas, mēnešus. Papildināju sarakstu.

Tematiskās veselības u.tml. dienas pasaulē

4.janvāris – Starptautiskā Braila raksta diena

Februāris – Sirds pētniecības mēnesis

4.februāris – Pasaules vēža diena

25.februāris – Starptautiskā Kohleāro implantu diena

28.februāris – Starptautiskā reto slimību diena

3. marts Starptautiskā Dzirdes diena

24.marts – Pasaules Tuberkulozes diena

7.aprīlis – Pasaules veselības diena

16. aprīlis Pasaules Balss diena

18. aprīlis – Eiropas pacientu tiesību diena

22.-28.aprīlis – Eiropas imunizācijas diena

30.aprīlis Starptautiskā trokšņu apzināšanas diena

Maijs – labākas dzirdes mēnesis

5.maijs – Pasaules sporta diena

6.-12.maijs – Medicīnas māsu nedēļa

12. maijs – Starptautiskā medicīnas māsu diena

12.maijs – Starptautiskā zīdīšanas veicināšanas diena

13.maijs – Eiromelanomas diena

15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena

17.-23.maijs – Pārtikas alerģijas informācijas nedēļā

17.maijs – Pasaules hipertensijas diena

21.maijs – Globālās pieejamības informācijas diena

21.maijs – Ārstu diena

31.maijs – Pasaules diena bez tabakas

Jūnijs – Zarnu vēža izpratnes mēnesis

1.jūnijs – Pasaules bērnu diena

14.jūnijs – Pasaules asins donoru diena

26.jūnijs – Starptautiskā diena pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu

28. jūlijs – Pasaules diena pret hepatītu

2.-9. augusts – Ziedotās dzīvības nedēļa

3.-10.augusts – Zobu veselības nedēļa

1.-7. augusts – Krūts barošanas nedēļa

12.augusts – Starptautiskā jaunatnes diena

23.-29.augusts – Dzirdes informācijas nedēļa

10.septembris – Starptautiskā pašnāvību novēršanas diena

16.-22.septembris – Eiropas mobilitātes nedēļa

25. septembris – Pasaules farmaceitu diena

28.septembris – Pasaules trakumsērgas diena

29.septembris – Pasaules sirds diena

30.septembris – Pasaules Olimpiskā diena

Oktobris – Krūts veselības mēnesis

Oktobris – Defibrilatora izpratnes mēnesis

1.oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena

2.oktobris – Starptautiskā pret vardarbības diena

8.oktobris – Latvijas veselības diena

10.oktobris – Pasaules garīgās veselības diena

12.oktobris – Pasaules redzes diena

15.oktobris – Vispasaules roku mazgāšanas diena

16.oktobris – Pasaules uztura diena

20.oktobris – Pasaules osteoporozes diena

29.oktobris – Vispasaules Insulta diena

Novembris (Movembris) – vīriešu veselības mēnesis

10.novembris – Pasaules imunizācijas diena

14.novembris – Pasaules diabēta diena

18.novembris –Eiropas Antibiotiku informācijas diena

22.-29.novembris – Eiropas HIV testēšanas nedēļa

1.decembris – Pasaules AIDS diena

3. Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena

Šis saraksts joprojām nav pilnīgs, tāpēc, ja atrodiet vēl kādu ar veselību u.tml saistītu dienu, nedēļu mēnesi vai arī neprecizitāti, uzrakstiet par to komentāros!

2015-01-05 16:52:17

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa