Apmācības
Apvienība „Apeirons” piedāvā visdažādākās apmācības cilvēkiem ar invaliditāti un iesaistītajiem profesionāļiem. Apmācības organizējam uz vietas Apeirona telpās, kā arī organizējam izbraukuma seminārus.

Apmācības organizējām tādās jomās kā:
• Pieejama vide

• Sociālie pakalpojumi

• Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā


• Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti


• Cilvēktiesības un to aizstāvības mehānismi


• Interešu aizstāvība


• ANO konvencija „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” un tās realizācija


• Sociālie pakalpojumi


• Universālais dizains


• IT tehnoloģijas cilvēkiem ar invaliditāti


• Dators – no pirmā soļa līdz profesionālim


• Nodarbinātība un cilvēki ar invaliditāti


• Pašvaldību cilvēku ar invaliditāti politika


• U.c.