Pētījumi
Šeit ir pieejami Latvijā veikti pētījumi par cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījumus ir veikušas dažādas organizācijas par dažādiem jautājumiem.
1. Pirmais pētījums - Invalīdu ratiņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū, Baltic Institute of Social Sciences, 2006
2. Otrais pētījums - Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū, SIA Market Lab, 2006
3. Trešais pētījums - Cilvēki ar draudošu invaliditāti darba tirgū, Sutento, 2006
4. Ceturtais pētījums - Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvija, Māris Taube, Ieva Leimane–Veldmeijere, 2007
5. Piektais pētījums - Medicīniskas, sociālas un profesionālas rehabilitācijas pakalpojumu sistēma, SIC
6. Sestais pētījums -  Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, 2007
7. Septītais pētījums - Invalīdu zemā nodarbinātības līmeņa iemesli un problēmu risinājumi,
Latvijas Universitāte, 2007
8. Astotais pētījums - Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, 2005