Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība vietējā un nacionālā līmenī
Projekta mērķis: veicināt informatīvās, sociālās, psiholoģiskās un fiziskās vides attīstību, kurā cilvēki ar invaliditāti un sabiedriskās organizācijas varētu līdzdarboties lēmuma pieņemšanas jomā un interešu aizstāvības procesos.

Projekta laiks un vieta: 01.09.2005.-30.06.2006., Latvija, t.sk. Rīga, Valka, Rēzekne, Gulbene, Salaspils, Liepāja.

Projekta rezultāts: projekts tika orientēts uz līdzdalības, kompetences attīstības un partnerības stiprināšanu piecos reģionos. Projekta ietvaros tika izveidots jauns pilsonisks modelis -„sabiedriskie eksperti”, kuri darbojās pašvaldībās pilsoniskās telpas informatīvās un rīcībspējas paaugstināšanas jomā. Projekta laikā tika organizētas divas reģionālas apmācības, simulācija, 25 reģionālie forumi, sadarbībā ar politiķiem tika izveidotas darba grupas par problēmu risināšanu, izdoti informatīvie materiāli (bukleti, rokasgrāmatas, CD, utt.) un veikti PR pasākumi, t.sk. konference un e-vide.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija