Invaliditāte vieno!”
Projekta mērķis: veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā, atbalstot mazākumtautību cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedriskās norisēs.

Projekta laiks un vieta: 01.09.2005.-31.08.2006, Latvija, t.sk. Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Krāslava.

Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tika veikta kompleksa darbība, lai praksē iedzīvinātu mazākumtautības līderu - cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos valsts politikas veidošanā, kā arī cilvēku ar invaliditāti, kas nav pilsoņi, naturalizāciju, sniedzot atbilstošu informāciju un aicinot iegūt pilsonību. Projekta ietvaros tika izveidots sadarbība tīkls ar piecām Latvijas reģionu invalīdu pārstāvošām NVO pašvaldībām – Rīga, Salaspils, Daugavpils, Krāslava, Rēzekne; veiktas apmācības; izveidoti un izplatīti piecu veidu tipogrāfiski informatīvie materiāli; veikta video filmu pārtulkošana uz krievu valodu un iespiešana CD; organizēta konference 100 cilvēkiem un izveidota apvienības „Apeirons” interneta mājas lapas sadaļa krievu valodā.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija