2011-05-13 11:37:48 1 komentārs

Latviesu valodā pārtulkots ENIL (Eiropas neatkarīgās dzīves tīkls) buklets.

lasīt tālāk

2011-04-23 17:40:28

Web 2.0. for people with intellectual disabilities

lasīt tālāk

2011-01-30 12:19:30

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” kopš 2011. gada 1. janvāra realizē projektu „Dzīves kvalitātes un motivācijas veicināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”.

lasīt tālāk

2010-09-01 17:23:43

Eiropas sociālā fonda projekts

lasīt tālāk

2010-08-18 17:01:59

Šeit ir iespējams iepazīties ar sadarbības tīkla ziņām un aktivitātēm

lasīt tālāk

2010-08-05 12:28:08 1 komentārs

Vēlēšanas ir noslēgušās un apsveicam tās partijas, kuras ir guvušas vēlētāju atbalstu, lai nākošos četrus gadus kalpotu Latvijai! Tomēr tas nenozīmē, ka mūsu darbi ir apstājušies! Mēs turpināsim sarunas un sekosim līdzi politiskajai dienas kārtībai, lai aizstāvētu cilvēku ar invaliditāti intereses un maksimāli informētu sabiedrību par tām darbībām, ko ievēlētās partijas veic, kai izveidotu un attīstītu cilvēku ar invaliditāti politiku Latvijā. Zemāk atstājam to partiju programmas, kuras varētu tikt īstenotas dzīvē.

lasīt tālāk

2010-07-14 12:30:09 5 komentāri

Ir cilvēki, kuri neskatoties uz invaliditāti, vēlas būt aktīvi un pilnasinīgi sabiedrības locekļi. Būt ne tikai ņēmēji, bet arī devēji. Taču, lai cik spēcīgs nebūtu cilvēks, jebkurš jūt nepieciešamību pēc atgriezeniskās saiknes – saprast un sajust, ka viņa veikums un darbošanās ir vajadzīga un noderīga sabiedrībai. Ikviens vēlas, lai viņa paveiktais darbs tiktu izvērtēts un veselīgi kritizēts. Šāda nometne sniedz iespēju atpūsties ar padarīta darba sajūtu, kā arī kolēģu un draugu pulkā izvērtēt padarīto, kā arī izvirzīt jaunus mērķus un uzdevumus.

lasīt tālāk

2010-06-21 15:16:51

lasīt tālāk

2010-06-21 15:16:37

lasīt tālāk

2010-06-21 15:14:29

lasīt tālāk