Apakšsadaļas
Ceļojumi [7513]
Veselība [1888]
Cits [818]

Latvieti/Latgalieti tu to vari

Alfrēds
Sveicināti letiņi! Vēlos kā Latvijas pilsonis, kuram nav vienaldzīgs latviešu tautas un tās pamatvalodu ( latviešu un latgaliešu) liktenis īsumā iepazīstināt Jūs ar saviem priekšlikumiem partiju VISU LATVIJAI, VIENOTĪBA un TB/LNNK vēlamajiem darba virzieniem jūnija mēnesī. Ar sarūgtinājumu jāsecina, ka referendums par latviešu valodas, kā vienīgās apmācību valodas valsts skolās, ir izgāzies tikai latviešu bāleliņu vienaldzīgās attieksmes dēļ. Kārtējo reizi ir jāsecina, ka vidusmēra latvietis ir tikai spējīgs kurnēt par esošām sadzīves rakstura nebūšanām ģimenes vai šauru draugu lokā. Kā damaska zobens tagad parādās lielkrievu šovinistu cilātais jautājums par otro valsts valodu. Ticiet man, viņu rīcībā ir pietiekami finansu resursi un pietiekoši daudz cilvēkresursu, tai skaitā arī latviski runājošu kangaru, lai uz mūžiem pazemotu latviešu tautu. Manuprāt, tagad lai aktīvi apkarotu un mazinātu šo velna izdzimteņu darbību un pieaugošo ietekmi jaukto ģimeņu vidū VISU LATVIJAI ciešā sadarbībā ar TB/LNNK un VIENOTĪBU latviešu tautai traģiskajās dienās (14. un 17.jūnijā), Varoņu piemiņas dienā un latviešu tautas garīgās vienotības Līgo/Jāņa dienās ir jāpieliek visi pūliņi( iesaistot savas atbalsta grupas visā Latvijā) Latvijas pilsoņu (atviešu, latgaļu, Latvijai lojāli noskaņoto minoritāšu) pilsoniskās aktivitātes stimulēšanai. Runājiet ar patriotiski noskaņoto pašvaldību vadītājiem, kultūras darbiniekiem, skolotājiem un preses pārstāvjiem par Latvijas tautas sāpi un rūpēm par Latvijas tautas nākošo paaudžu tiesībām dzīvot latviskā/latgaliskā vidē. Varat mēģināt noorganizēt publisku Latvijas lielkrievu šovinistu un latviešu tautas kangaru karikatūru dedzināšanu jūnija masveida pasākumu norises vietās, tādā veidā publiski izsakot Latvijas tautas nosodošo attieksmi pret Latvijas lielkrievu šovinistiem un latviešu tautas kangariem. Satversme (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punkts nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Manuprāt, šis Satversmes punkts nepārprotami garantē juridisku spēku Latvijas pilsoņu vairākuma (manuprāt 51 procenti ir pietiekošs skaitlis) rakstiski izteiktai gribai. Tas nozīmē, ka Saeima ir tikai Latvijas tautas ievēlēta likumdošanas instance, kuras pienākums ir tikai juridiski pareizi noformulēt Latvijas tautas vairākuma gribu. Manuprāt, Latvijas pilsoņu vairākuma izteikta griba, apliecināta ar personīgo parakstu un ar savu identitāti apliecinošu personas kodu, iemanto likuma spēku un ir pamats obligātai apmācību uzsākšanai latviešu valodā visās valsts finansētajās skolās un nepieciešamo izmaiņu veikšanai Satversmē (manuprāt šādā gadījumā ievēlētās Saeimai ir jāizpilda Latvijas pilsoņu vairākuma rakstiski izteikta griba, juridiski pareizi jānoformulē Latvijas pilsoņu vairākuma gribas izpausme un ar savu balsojumu to jāapliecina). Manuprāt, nevienai valsts institūcijai nav nekādu juridisku tiesību pieprasīt, lai katrs Latvijas pilsonis, izsakot savu gribu rakstiskā formā un uzrādot savu personas kodu, notariāli apliecināt sava paraksta identitāti. Manuprāt, šaubu gadījumā, Latvijas tiesībsargājošām institūcijām ir tiesības un arī pienākums pārbaudīt ikviena pilsoņa paraksta identitāti. Manuprāt, šādas Latvijas pilsoņu gribas izpausmes atbalstam VISU LATVIJAI sadarbībā ar TB/LNNK un Vienotība ir jāsagatavo tikai juridiski pareizi izteikta Latvijas pilsoņu gribas izpausme drukātā formā. Jūnija masu pasākumu laikā VISU LATVIJAI, TB/LNNK aktīvistu un atbalstītāju grupas varētu aicināt Latvijas pilsoņus personīgi izteikt savu brīvo gribu parakstot iepriekšminēto Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapu un apliecinot to ar savu identitāti apliecinošo personas kodu. (Piemērs – es Latvijas Republikas pilsonis………….. (v.u. p/k), Latvijas tautas likumīgais pārstāvis, personīgi, bez spaidiem un maldināšanas, izmantojot Latvijas Satversmes (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punktā noteikto izsaku savu sekojoša satura brīvu gribu – 1) Sākot ar 2012. gadu apmācībai visās Latvijas valsts finansētajās skolās ir jānotiek tikai latviešu (valsts) valodā, 2) Nosaku, ka Latvijas Satversmes I nodaļas, Vispārējo noteikumu 4.punktā noteikto var referendum grozīt tikai, ja tam piekrīt 90 procenti no visa Latvijas pilsoņu kopuma. Mana, rakstiski izteiktā, griba stājas spēkā ar Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapas parakstīšanas brīdi un ir juridiski saistoša Latvijas Saeimai izpildei iepriekšminēto grozījumu veikšanai Latvijas Satversmē). Informācijai - Personīgi pārdzīvoju latgaļu rusifikācijas smagumu uz saviem pleciem, izdzīvoju un nevēlos lai tādu likteņa smagumu būtu jāizjūt latviešu/latgaļu tautas jaunajai paaudzei. Vēlu Jums nepagurt strādājot Latvijas pamattautu (latviešu/latgaļu/kuršu/zemgaļu) interešu aizsardzībai pret Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru tīkojumiem. Spriežot pēc izveidojušās situācijas katram latvietim, kuram rūp tautas un dzimtās valodas iktenis ir pienākums atkal ieskandināt Latvijas kārtējo atmodu. Dariet to katru dienu Latvijas nākamo paaudžu vārdā, drosmīgi un nenogurstoši apkarojiet jebkurus Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru prettautiskus centienus. Atcerieties, ka viņu galvenais mērķis ir rusifikācijas turpināšana bijušajās okupētajās teritorijās un pamattautību kulturvēsturiskās vides degradēšana. Skaidrojiet saviem draugiem pozitīvā nacionālisma lomu (lepnums par savu valodu un kultūru) un tā nepieciešamību latviešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Ar cieņu , Alfrēds Papildus vēlos ieteikt Jums jūnija mēneša galveno pasākumu laikā aicināt Latvijas pilsoņus izteikt savu gribu un uzdod Latvijas Saeimai, Eiropas Savienības latviešu tautas interešu aizstāvošajiem deputātiem Eiropas Savienības Parlamenta līmenī rosināt jautājumu par Latvijas okupācijas seku likvidēšanu. Manuprāt, rosinot šī svarīga jautājuma risināšanu Latvijas pusei ir stingri jāpieprasa Eiropas Savienības finansiālais atbalsts tiem Latvijas iedzīvotājiem (nepilsoņiem), kuri brīvprātīgi nolems izbraukt no Latvijas uz savu etnisko dzimteni (varbūt arī uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm). Ja uzskatat, ka šī ir nopietna lieta lūdzu pārsūtiet šos domu graudus saviem draugiem un draugu draugiem kā vielu pārdomām un iespējamo nevardarbīgo pasākumu plānošanai, saskaņošanai ar latviešu tautas interešu aizstāvošajām politisko partiju un apvienību (VISU LATVIJAI, TB/LNNK, VIENOTĪBA ) pārstāvošajiem cilvēkiem novados un viņu atbalstītājiem. Pieprasiet iepriekšminēto politisko partiju un apvienību pārstāvjiem organizēt un koordinēt nepieciešamo nevardarbīgo pasākumu īstenošanu ar mērķi nosargāt latviešu/latgaliešu valodas un latviešu tautas kultūrmantojumu aizsardzību pret lielkrievu šovinistu Latvijas pārstāvju un viņus atbalstošo latviešu tautas kangaru zemiskiek nodomiem . Latvieti atceries ka tu esi šīs zemes likumīgais saimnieks un tev ir visas tiesības stingri prasīt Latvijā dzīvojošo citu tautību cilvēku cienīgu un godbījīgu attieksmi pret latviešu tautu, tās valodu un latvisko kultūrvidi. Lai Dievs svētī tavu darbu Latvijas/Latgolas nākotnes vārdā.
2011-06-11
dusmīgs
#1
kas te par sviestu, kā grib rakstīt komentāru, tā visa lapa satumst un neko nevar redzēt!
11:03:04
Mārtiņš
#2
Žēl, ka latvieši bija tik neaktīvi, ka atlika parakstīšanos uz pēdējo dienu! Pieejamas parakstīšanās vietas bija arī cilvēkiem ar invaliditāti.
10:07:55
Vārds: *
Atbilde: *