Šī gada 11. Novembrī man tāpat kā citiem interesentiem bija iespēja piedalīties informatīvajā seminārā „Informēta līdzdalība Eiropas Savienībā”. Tas bija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” kopīgi rīkots seminārs.
Šī projekta mērķis bija informēt Latvijas iedzīvotājus par iespējām ietekmēt Eiropas Savienības (ES) lēmumus. Esmu pārliecināts, ka šī semināra dalībnieki pārrunājot kaut kādus politiskos jautājumus vairs nelietos tādas frāzes kā „Eiropa mūs nesapratīs!”, „Brisele uzspiež...” un citus līdzīgus pret ES dotajām iespējām vērstus teicienus.

Seminārs pamatā bija atgādinājums, ka viss tomēr ir mūsu pašu rokās. Mums tik ir jāiemācās sadarboties, organizēties un piemēroti izvirzīt savas prasības, kritiku un ieteikumus.
ES lēmumus sabiedrība var ietekmēt ES līmenī un arī no savu valdību puses.

ES lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas: Eiropas Komisija, ES Ministru Padome, Eiropas Parlaments un konsultatīvās komisijas. Šīs institūcijas veido varas trīsstūri, kurā Komisija pārstāv ES kopējās pārnacionālās intereses, Eiropas Parlaments – pilsoņu intereses un ES Padome – dalībvalstu nacionālās intereses. Konsultatīvas institūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja. Tās visas ir ietekmējamas.
Pats likumdošanas pieņemšanas process kopumā vidēji aizņem vismaz divus gadus. Tad, kad masu mediju ziņās tiek akcentēta kāda jautājuma izskatīšana ES, tad parasti tas ir pats procesa nobeigums un tas jau ir grūti ietekmējams.

Sabiedrībai vislielākās iespējas ietekmēt ES lēmumus ir procesa pašā sākumā. Tas ir – brīdī, kad tiek pieņemti dažādi Plānošanas dokumenti (stratēģijas, rīcības plāni, Baltās, Zaļās grāmatas). Tā ikviens var izteikt savu viedokli ar Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes „Jūsu balss Eiropā” palīdzību. Vēl papildus var ieskatīties Komisijas tiesību aktu projektu un politikas dokumentu Eur-lex datu bāzē un Komisijas tiesību aktu projektu un politikas dokumentu Prelex datu bāzē. Eiropas Komisija, izstrādājot dažādus priekšlikumus, vēlas apzināt pēc iespējas vairāk dažādu profesionāļu un ieinteresēto pušu viedokli. Jebkuram ir tiesības un iespēja te izpausties.

Papildus pēc ikviena Eiropas Komisijas izvirzīta priekšlikuma katrai nacionālajai valdībai ir jādefinē sava sākotnējā pozīcija. Tā ir nozīmīga visā pārējā lēmuma pieņemšanas procesā. Tiklīdz Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu, tiek noteikta atbildīgā ministrija un līdzatbildīgās institūcijas. Tabulas ar priekšlikumiem, atbildīgajām ministrijām un pozīciju izstrādes termiņiem pieejamas Ārlietu ministrijas mājaslapā. Atbildīgajai iestādei ir jāinformē sadarbības partneri un sabiedrība par nacionālās pozīcijas izstrādes uzsākšanu un to līdzdalības iespējām tās izstrādē, šo informāciju ievietojot atbildīgās iestādes mājaslapā internetā. Tas nozīmē, ka nevalstiskā organizācija, sekojot līdzi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapai, var laicīgi uzzināt, kurp jāvēršas, un nepalaist garām iespēju piedalīties nacionālās nostājas veidošanā.

Protams ir vēl citas ietekmēšanas iespējas. Ikviena organizācija var līdzdarboties savas nozares vai jautājumu nevalstisko organizāciju platformās, kas aktīvi piedalās dažādu lēmumu izstrādē. Ikviens var iesniegt savus priekšlikumus Eiropas Parlamenta dažādu jautājumu komisijās, vai arī tajās strādājošajiem Latvijas pārstāvjiem. Var arī sazināties ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību pārstāvjiem, kas Latviju pārstāv konsultatīvajās komisijās. Vairāk informācijas par tām var uzzināt šim rakstam pievienotajās interneta adresēs. Īpaši vēlos izcelt pašās saraksta beigās esošo adresi uz „Rokasgrāmata praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem”.

Jāatceras, ka savu viedokli mēs varam aizstāvēt tikai tad, ja par to iestājamies.  Klusi žēlojoties par valdības vai ES nesapratni mēs neko nepanāksim.

Te tiek pievienotas arī dažādas lietderīgas saites. Tās var palīdzēt uzzināt vēl vairāk,

•    Eiropas Komisijas tīmekļa vietne „Jūsu balss Eiropā”-
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm

•    Eiropas Komisijas Interešu pārstāvju reģistrs un Eiropas Parlamentā akreditēti lobisti
- http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_lv.html

•    Komisijas tiesību aktu projekti un politikas dokumenti Eur-lex datu bāzē – 
http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=en

•    Komisijas tiesību aktu projekti un politikas dokumenti Prelex datu bāzē –
 http://www.europa.eu.int/prelex/
•    Latvijas pārstāvji Eiropas Ekonomiskajā un sociālo lietu komitejā -
http://memberspage.eesc.europa.eu/Result.aspx?ord=0&cr=2&inst=CES&co=LV

•    Latvijas pārstāvji Reģionu komitejā -
http://cormembers.cor.europa.eu/cormembers.aspx?critName=&critCountry=LV&critFunction=MEM%7CALT&critGroup=&critDossier=&iaction=mekl%C4%93t

•    Eiropas Parlamenta komitejas -
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=5&language=LV

•    Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos” – 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187419

•    Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 “Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība” -
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187425

•    Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumi Nr.769 “Vecāko amatpersonu sanāksmes ES jautājumos nolikums” -
http://www.likumi.lv/doc.php?id=195056&from=off

•    Vecāko amatpersonu sanāksme ES jautājumos -
http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/sanaksme/

•    MK mājas lapas sadaļa Sabiedrības līdzdalība –
http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdalibas-jaunumi/?page=1

•    Saeimas Eiropas lietu komisija –
http://titania.saeima.lv/Personal/Deputati/Saeima10_DepWeb_Public.nsf/structureview?readform&type=3〈=LV

•    Valdības tīmekļa vietne par Latviju ES –
www.es.gov.lv

•    Rokasgrāmatā praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem -
http://rokasgramata.am.gov.lv/
Komentāri
Zefīrs
2010-11-16 20:00:32
Oi! paldies par apkopotām Interneta adresēm un saturīgu pārskatu. Pats netiku uz semināru, bet ir labi, ka kāds īsi un konkrēti visu pārstāsta! Gaidīšu vēl!
Kerstina
2010-11-16 21:22:36
Es biju tai seminārā, bet šis ir labs apkopojums :)
Daiga
2010-11-24 16:24:04
Paldies, Normund!
Justin Williams
2018-03-20 10:56:43
Kam tas var attiekties Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus no €5,000 līdz €500,000,000 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu Aizdevēja vārds: Justin Williams Aizdevēja e-pasts: unique2aal@gmail.com INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS: ADRESE: OCCUPATION: Piezīme. Lai saņemtu plašāku informāciju, visi e-pasta ziņojumi jānosūta uz mūsu e-pasta adresi { unique2aal@gmail.com }
Vārds: *
Komentārs: *