Noderīgas interneta adreses

Latvijas valsts portāls
www.latvija.lv - ceļvedis e-Latvijā, visa informācija par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem. Šeit jūs varat pieprasīt un saņemt valsts pārvaldes un pašvaldības e-pakalpojumus, sekot to izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojumu izpildes rezultātu. Lapā ir arī valsts pārvaldes, pašvaldības un nevalstisko institūciju interneta resursu saišu katalogs.

Valsts iestādes
Latvijas Republikas Saeima
Latvijas Republikas Ministru kabinets
Labklājības ministrija
Veselības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Nodarbinātības Valsts aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Veselības inspekcija
Zāļu valsts aģentūra
Veselības norēķinu centrs

Pašvaldību iestādes

Rīgas dome
Rīgas domes Labklājības departaments
Rīgas satiksme

Sabiedriskās (nevalstiskās) organizācijas
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
aktīvu cilvēku ar kustības traucējumiem projekts
Latvijas Neredzīgo biedrība
Latvijas Nedzirdīgo savienība
Latvijas Medicīniskā Paraplēģijas biedrība
Apvienība „Saule”, cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem organizācija
Hepatīta biedrība
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība
Latvijas multiplās sklerozes asociācija
Latvijas psoriāzes biedrība
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento”
Latvijas invalīdu atbalsta asociācija
Latvijas astmas un alerģijas biedrība
Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība
Latvijas diabēta biedrība
Latvijas hemofīlijas biedrība
Velku fonds
Latvijas samariešu biedrība
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi
Sabiedriskā organizācija Mārtiņa fonds onkoloģisko slimnieku atbalstam

Izglītība
Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Alsviķu profesionālā skola
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola- attīstības centrs
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola
Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs
Raiskuma speciālā internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Sociālie tīkli

Lielākais komunikāciju portāls Latvijā Draugiem.lv
Apeirona lapa portālā Draugiem.lv
cilvēku ar invaliditāti sarunu vieta portālā Draugiem.lv
Latvijas ģimenes portāls Cālis.lv
Forums vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti portālā Cālis.lv
forums par bērnu veselību portālā Cālis.lv
mikroblogu portāls Twitter
Apeirona profils mikroblogu portālā Twitter
Apeirona uzņemtie video portālā Youtube
sociālais tīkls Google+
Apeirona lapa portālā Google+
Populārākais sociālais tīkls pasaulē Facebook
Apeirona profils portālā Facebook
Interneta telefonijas portāls Skype
MSN Messenger

Valsts tehnisko palīglīdzekļu centrs
dažādi tehniskie palīglīdzekļi, to noma, rehabilitācija

Labdarības portāli
labdarības portāls privātpersonām un organizācijām Ziedot.lv
mazturīgo atbalsta centrs Dace
labdarības projekts ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas "Labie darbi"
Labdarības veikals labdarības projektu atbalstam "Otra elpa"
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Sporta organizācijas
 Latvijas Paralimpiskā komiteja
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija
Latvijas Neredzīgo sporta savienība
Latvijas Bērnu un Jauniešu invalīdu sporta federācija

Medicīna
Medicīnas portāls Medicina.lv
Latvijas medicīnas vortāls Medicine.lv

Sanatorijas un  rehabilitācija
sanatorija „Jaunķemeri”
Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”
rehabilitācijas centrs "Baltezers"
Jāņa Ķirša veselības centrs
rehabilitācijas centrs "Līgatne"
rehabilitācijas centrs "Tērvete"
veselības centrs "Imanta"

Slimnīcas
Rīgas austrumu slimnīca
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs
Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts
Tukuma slimnīca
Stradiņa univerisitātes klīnika
Madonas slimnīca
Liepājas slimnīca

Cita svarīga informācija
Latvijas sociālās informācijas portāls Social.lv
Fizioterapeites un Speciālās olimpiādes Latvijas delegācijas vadītājas Nadijas Strazdiņas portāls nadija.lv
Ideju foruma bibliotēka, kurā pieejami arī audioieraksti e-biblioteka.lv
neredzīgo bibliotēka
informācija par zālēm, to cenām, slimībām un aptiekām Visaszales .lv
Vidzemes dzirdes serviss Dzirde.lv
Informācija cilvēkiem ar visdažādākā veida invaliditāti Sniedzroku.lvi

Ārzemju interneta mājas lapas
Eiropas Neatkarīgās dzīves sadarbības tīkls enil.eu
Eiropas invalīdu forums