Cilvēku ar invaliditāti Nevalstiskās organizācijas ārzemēs

ENIL, Eiropas Neatkarīgās dzīves sadarbības tīkls

ILI, Neatkarīgās dzīves institūts, Zviedrijā

ULOBA, Neatkarīgās dzīves kooperatīvs Norvēģijā

VIGALICIA, Neatkarīgās dzīves organizācija Spānijā

STIL, Neatkarīgās dzīves kooperatīvs Zviedrijā

        Association Gré à Gré, Francijas organizācija

Site  Neatkarīgās dzīves organizāciju saraksts