Latvijas invaliditātes politika
Latvijas invaliditātes politika ir ārkārtīgi sarežģīts un plašs jēdziens, kuru patiesībā nemaz nevar aprakstīt. Tomēr šajā sadalā piedāvāsim publiski pieejamos dokumentus, kas ir pamats invaliditātes politikai un kurus izmantojot, tad arī tiek pieņemti valsts un pašvaldību nozīmes lēmumi.


Viens no nozīmīgiem Latvijas cilvēku ar invaliditāti politikas dokumentiem ir Koncepcija "VIenādas iespējas visiem"
Koncepcija "VIV"
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2003. gads
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2004. gads
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2005. gads
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2006. gads
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2007. gads
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2007. gads_2
Koncepcijas novērtēšanas ziņojums 2008. gads
Koncepcijas vidustermiņa ziņojums

Vēl viens svarīgs dokuments ir
Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-2015.gadam

Rīcības plāns
Informatīvais ziņojums 2007
Informatīvais ziņojums 2008
Informatīvais ziņojums 2009

Kā galvenā konsultatīvā institūcija Latvijā ir Invalīdu Lietu Nacionālā padome
Tās darbību var novērtēt ar lēmumu izpildes ziņojumiem
Lēmumu izpildes ziņojums 2004
Lēmumu izpildes ziņojums 2005
Lēmumu izpildes ziņojums 2006
Lēmumu izpildes ziņojums 2007
Lēmumu izpildes ziņojums 2008
Lēmumu izpildes ziņojums 2009
2010. gada plāns


Rezolūcija par Valsts Kultūras pieminekļu pieejamību
Ar rezolūcijas tekstu var iepazīties šeit