Apeirona materiāli
Apvienības Apeirons izdotie materiāli. Daži no tiem ir pieejami Apvienības Apeirons birojā
  • ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām latviešu valodā.
           ANO konvencija latviski

  • Vides pieejamība 04 ir materiāls par un ao pieejamas vides lietām
          Vides pieejamība 04

  • Mums ir nepieciešami pozitīvie piemēri, kam līdzināties un sekot
         Buklets pieejams šeit

  • NVO līdzdalības buklets
  • Reģionālo ekspertu rokasgrāmata

  • Vides pieejamības monitorings
  • Apeirons avīžu pielikumi