ANO Konvencija
ANO konvencija - latviešu un angļu valodā. Konvencijas pareizai sapratnei lūdzam lietot angļu tekstu, jo ir pieļautas neprecizitātes tulkojumā
  • ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām latviešu valodā.
            ANO konvencija latviski


  • ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām angļu valodā
            ANO konvencija angliski