Brīvprātīgo kustība
Brīvprātīgais  ir cilvēks, kurš pēc savas gribas un pārliecības darbojas apvienības „Apeirons” mērķu labā, ievēro organizācijas vērtības un sekmē tās attīstību, nesaņemot par to finansiālo atlīdzību, bet tajā pat laikā neieguldot savus finansiālos līdzekļus.

Apvienībā “Apeirons” brīvprātīgo kustība ir augsti attīstīta. Brīvprātīgais darbs ir aktivitāšu sfēra, kurā ikviens var ņemt aktīvu dalību – ikviens, kurš vēlas pielietot savu intelektuālo un/vai fizisko potenciālu, var piedalīties organizācijas darbībā. Brīvprātīgā darbs ir nenovērtējams ieguldījums gan organizācijai, gan pašam brīvprātīgajam. Organizācija brīvprātīgajam sniedz iespēju iegūt jaunu pieredzi, kā arī realizēt viņu pašu idejas, tādejādi paaugstinot ne tikai savu, bet arī visas organizācijas kapacitāti.

Brīvprātīgais tiek iesaistīts arī organizācijas regulārajās aktivitātēs, kuras viņus interesēs, sākot ar vides pieejamību līdz pat brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm. Brīvprātīgjam tiek dota iespēja sadarboties ar organizācijas brīvprātīgo jauniešu grupu, kas ir kā neformāla atbalsta grupa un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mūsu brīvprātīgiem nav ierobežojumi darbos, ko viņi dara, galvenais ir vēlme un iespēja palīdzēt citiem, tādējādi attīstot savas prasmes, iemaņas, iegūstot zināšanas, vai īstenojot savas cilvēciskās vērtības.

Ar brīvprātīgo ētikas kodeksu varat iepazīties šeit.
 
Apvienība „Apeirons” darbojas arī kā Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācija. Eiropas Brīvprātīgo darbu finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no programmas „Jaunatne darbībā” dalībvalstīm 2 līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot, asistējot vai kā citādi palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.

Par iespēju kļūt par apvienības „Apeirons” brīvprātīgo vai uzzināt ko vairāk par iespējām strādāt kā brīvprātīgajam kāda citā valstī rakstiet maija@apeirons.lv vai zvaniet 267299209.