Cilvēktiesības Latvijā - mīts vai realitāte?!
Viens no cilvēku ar invaliditāti integrācijas pamatjautājumiem ir cilvēktiesību ievērošana. Tomēr nekas nav tik vienkāršs kā cilvēktiesības un nekas nav tik sarežģīts kā cilvēktiesības.
Tieši tāpēc arī Latvija ir pievienojusies vairākiem Starptautiskajiem standartiem, kas nosaka cilvēktiesību normas, kas valstīm ir jāievēro. VIens no šādiem standartiem ir ANO konvencija "Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām" (papildus informācija atrodama šeit).
Apvienības "Apeirons" viens no virsmērķiem ir organizēt visdažādākos pasākumus šīs konvencijas normu ieviešanai Latvijā.

Ja Jums ir zināmi kādi cilvēktiesību pārkāpumi attiecībā pret cilvēkiem ar invaliditāti, lūdzu sazināties ar "Apeirons" darbiniekiem vai pa e-pastu: ivars@apeirons.lv