Informāciju tehnoloģiju izmantošana cilvēku ar invaliditāti motivācijai un iedrošināšanai darba tirgum.
Projekta mērķis: Veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā, stiprinot to pašapziņu un mazinot darba devēju aizspriedumus.

Projekta laiks un vieta: 2005.gada maijs – 2006.gada maijs, visa Latvija.

Projekta rezultāts: projekta ietvaros izstrādāta nodarbinātības programma, kas ietver gan apmācību, gan atbalstu darba meklējumos. Apmācību programma ietver tādas komponentes kā motivācija darba tirgum, balstoties uz pozitīviem piemēriem, apmācība darba meklēšanā un praktiskā apmācība/video treniņš. Programmas nodarbinātības sadaļa ietver audio vizuālas datu bāzes izveidi ar darba meklētājiem, kas piedalās programmā un atbalstu darba meklējumos, popularizējot datu bāzi darba devēju vidū. Projektā iesaistīti 50 cilvēki ar invaliditāti no visiem Latvijas reģioniem.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija