In-case
Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest reāli darbojošos cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības sistēmu, kurā aktīvi tiek iekļauti paši cilvēki ar invaliditāti.

Projekta laiks un vieta: 2005.gada februāris – 2006.gada janvāris, Latvija.

Projekta rezultāts: projekta laikā tika izstrādāts interešu aizstāvības instruments (Tool box) – diskriminācijas gadījumu analīze un kritēriji, ar kuru palīdzību monitorēja piecas pašvaldības. Materiāls tika izvietots internetā (interaktīvi) un publicēts 1000 kopijās. Tika realizēti 5x5 reģionālie un 8 nacionālie Invalīdu forumi un prezentācijas seminārs. Tika izveidota diskriminācijas aktualizēšanai video īsfilma. Visa veida materiāli tika izplatīti vairāk kā 600 adresātiem Latvijā.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija