Cilvēku ar invaliditāti līdzdalība un interešu aizstāvība.
Projekta mērķis: Atbalstīt cilvēku ar invaliditāti, kuri politisku, ekonomisku vai sociālu iemeslu dēļ ir pakļauti atstumtības riskam, līdzdalību un integrāciju sabiedriskās dzīves procesos

Projekta laiks un vieta: 2003.janvāris – 2004.augusts, Latvija (Rīga, Rēzekne, Kuldīga, Salaspils, Valmiera, Liepāja).

Projekta rezultāts: projekta laikā tika organizēti apmācību semināri par to kā sabiedriskās attiecības spēj ietekmēt invalīdu līdzdalību un interešu aizstāvības sfēru. Tika sagatavoti dažādi metodiskie materiāli. 5 pašvaldībās notika dažādas aktivitātes (PR), kas uzskatāmi parādīja, kā sadarbība starp NVO un pašvaldībām spēj paveikt nozīmīgus, sabiedrībai svarīgus darbus invalīdu integrācijas jomā. Tāpat tika iniciēta informācijas centra izveide, kura ietvaros tika izveidota visaptveroša bibliotēka (t.sk. arī elektroniskā veidā). Informatīvie materiāli tika izplatīti visām Latvijas pašvaldībām.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija