Kopējās NVO līdzdalības veicināšana Eiropas Cilvēku ar invaliditāti gada ietvaros
Projekta mērķis: izveidot kopīgu sadarbības platformu starp Latvijā esošām cilvēku ar invaliditāti sabiedriskām organizācijām.

Projekta laiks un vieta: 2003.marts – 2004.marts, Latvija.

Projekta rezultāts: tika realizētas 8 sadarbības priekšizpētes tikšanās reģionos, izstrādāta kopīgās darbības platforma un apstiprināta 03.132.2003. ar 480 klātesošiem delegātiem no visas Latvijas, izdota kopējās darbība platforma un starpposma ziņojums MK „Koncepcijai vienādas iespējas viesiem”.

Apvienības „Apeirons” loma: vadošā organizācija.