CIlvēki ar invaliditāti – aktīvi Eiropas Savienības pilsoņi
Projekta mērķis: Veicināt cilvēku ar invaliditāti aktivitātes un interešu aizstāvību Eiropas dimensijas skatījumā.

Projekta rezultāts: Projekta rezultātā tika organizēti semināri, kuros aktīvi piedalījās pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem, tika organizēta nacionālā konference „Jauni izaicinājumi – jaunas iespējas”, kā arī tika izdoti informatīvie materiāli „Es un NVO, NVO un ES”. Tika organizēti publicitāti veicinošie pasākumi, tādējādi popularizējot projekta rezultātus. Informatīvie materiāli vēl joprojām ir ļoti pieprasīti, tāpēc tika ievietoti arī Internetā www.apeirons.lv .

Apvienības „Apeirons”  loma: vadošā organizācija.