Cilvēku ar invaliditāti sociālo pakalpojumu monitorings pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai
Projekta mērķis: pēc cilvēktiesību kritērijiem izstrādāt monitoringu dzīves kvalitātei un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

Projekta rezultāts: veikti 15 reģionāli diskusiju semināri, aptaujātas visas invaliditātes grupas (ap 480 cilvēku), veikts cilvēktiesību salīdzinājums, skaidrojums un Latvijas situācijas analīzi no šiem aspektiem, t.sk. likumdošanas monitorings. Monitorings tika izdots 200 kopijās + 50 saīsinātā versijā angļu valodā. Prezentēts 100 publiskās pārvaldes, NVO un mediju pārstāvjiem.

Apvienības „Apeirons” loma:  vadošā organizācija.