W2ID - Web 2.0 cilvēkien ar intelektuālo invaliditāti
W2ID projekts pulcē kopā organizācijas no visas Eiropas, lai atklātu, izpētītu un attīstītu tīmekļa izmantošanu cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti.

                                                                                         

W2 ir saīsinājums no „Web 2.0” – otrās paaudzes internets, kas ļauj ikvienam radīt savu personīgo tīmekļa multimediju saturu, veidojot un daloties ar zināšanām, idejām un viedokļiem. Projekta uzdevums ir vienkāršot cilvēkiem ar dažādām spējām interneta lietošanu, izmantot tādus instrumentus, kā sociālos tīklus, iespēju sazināties un veidot savas wiki lapas, tādā veidā bagātinot savu dzīvi.

ID ir saīsinājums no „cilvēki ar intelektuālo invaliditāti”, kuri ir šī projekta kodols. Viņi sadarbojas ar W2ID partnerorganizācijām, lai noskaidrotu, kādā veidā foto un video kameras, mikrofoni un tiešsaistē esošas programmatūras ir pieejamas, lai tās izmantotu pēc iespējas vairāk cilvēku. Projekta laikā tiks veidoti apmācību un atbalsta resursi, lai ikvienam palīdzētu izmantot jaunākos multimediju instrumentus.W2ID projekta mērķis ir uzlabot cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti Eiropā nodarbinātības prasmes un aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Projekta laikā tiks izstrādāta, pilotēta, novērtēta un izplatīta Web 2.0 mācīšanās platforma „Klik in”, ar kuras palīdzību līdzdarbojoties varēs mācīties un dalīties dzīves prasmēs.

W2ID apkopos esošas bezmaksas un atvērtā koda tīmekļa vietnes, pārbaudīs tās kopā ar cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti un veidos tās plašāk pieejamas ar jaunas un ērti lietojamas Web 2.0 platformas „Klik in” palīdzību, kas papildināta ar mācīšanās un atbalsta resursiem.

Kopā ar jauniešiem un pieaugušajiem ar intelektuālo invaliditāti „Klik in” tiks izmēģināta piecās projekta partnervalstīs. Aktīvi iesaistot cilvēkus ar intelektuālo invaliditāti kā līdz-izstrādātājus un dalībniekus, „Klik in” tiks veidota kā unikāls mācīšanās tīkls, kas ļaus cilvēkiem veidot un dalīties personīgajā pieredzē, zināšanās un informācijā.

Izmantojot projekta partneru zināšanas un sadarbībā ar cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, taps jauna Eiropas Web 2.0 platforma, kuras galvenie motīvi ir nodarbinātība, iekļaušanās un aktīva līdzdalība.

Klik in piedāvā:

-          - Eiropas atbalsta vietne un tradicionāli Web portāli ar apmācību resursiem, vadlīnijām un tiešsaistes atbalstu dalībniekiem, atbalsta personām un profesionāļiem. Vairāk informācijas: blog.klikin.eu

-         -  „Vienkārši veidotu wiki mājas lapu” tīkls, kas saistīts ar nacionālo līmeņu portāliem, lai dalītos ar līdzcilvēku veidotu saturu un mācīšanās resursiem plašākas konkrētas valodas lietotāju lokā:. Vairāk informācijas: klikin.eu/w2id

-          - Dinamisks multimediju stāstu, padomu un Web 2.0 instrumentu apkopojums, kas godinās cilvēku ar intelektuālo invaliditāti Eiropā ikdienu un iedvesmos ikvienu izmantot tīmeklī radoši, droši un draudzīgi. Vairāk informācijas: klikin.eu