2013-07-26 11:58:17 1 komentārs

Eiropas Savienības Neformālās izglītības programmas "Jaunatne" un "Jaunatne darbībā" brīvprātīgie apvienībā "Apeirons"

lasīt tālāk

2012-06-21 11:38:16

W2ID projekts pulcē kopā organizācijas no visas Eiropas, lai atklātu, izpētītu un attīstītu tīmekļa izmantošanu cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:31:13

Projekta mērķis: Veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā, stiprinot to pašapziņu un mazinot darba devēju aizspriedumus.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:26:02

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest reāli darbojošos cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības sistēmu, kurā aktīvi tiek iekļauti paši cilvēki ar invaliditāti.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:25:07

Projekta mērķis: veicināt informatīvās, sociālās, psiholoģiskās un fiziskās vides attīstību, kurā cilvēki ar invaliditāti un sabiedriskās organizācijas varētu līdzdarboties lēmuma pieņemšanas jomā un interešu aizstāvības procesos.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:24:04

Projekta mērķis: veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā, atbalstot mazākumtautību cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedriskās norisēs.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:23:20

Projekta mērķis: Atbalstīt cilvēku ar invaliditāti, kuri politisku, ekonomisku vai sociālu iemeslu dēļ ir pakļauti atstumtības riskam, līdzdalību un integrāciju sabiedriskās dzīves procesos

lasīt tālāk

2010-06-14 22:22:21

Projekta mērķis: izveidot kopīgu sadarbības platformu starp Latvijā esošām cilvēku ar invaliditāti sabiedriskām organizācijām.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:21:40

Projekta mērķis: Veicināt cilvēku ar invaliditāti aktivitātes un interešu aizstāvību Eiropas dimensijas skatījumā.

lasīt tālāk

2010-06-14 22:20:07

Projekta mērķis: pēc cilvēktiesību kritērijiem izstrādāt monitoringu dzīves kvalitātei un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

lasīt tālāk