Darbība
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” darbība ir balstīta uz ANO konvencijas „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” principiem:

a) cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp personīgās izvēles brīvības, un personas neatkarības ievērošana,
b) diskriminācijas aizliegums,
c) pilnīga un efektīva līdzdalība un integrācija sabiedrībā,
d) cieņa pret atšķirīgo un personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidības un cilvēces daļas pieņemšana,
e) iespēju vienlīdzība,
f) pieejamība,
g) vīriešu un sieviešu vienlīdzība,
h) cieņa pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un pret bērnu ar invaliditāti tiesībām saglabāt savu identitāti.


Ņemot vērā šos principus, tiek plānoti apvienības darbi un darbības virzieni, kā arī katru gadu tiek noteikti stratēģiskie darbības virzieni, kuros ir nepieciešama papildus darbība, lai īstenotu apvienības mērķi.

Mūsu sadarbības partneri un atbalstītāji: