Latvieši piedalīsies Strasbūras Neatkarības kampaņā
Latvieši piedalīsies Strasbūras Neatkarības kampaņā

PRESES RELĪZE

 

3. septembris, 2009. gads

 

Latvieši piedalīsies Strasbūras Neatkarības kampaņā

 

 

16. septembrī 400 cilvēku ratiņkrēslos un ar saviem suņiem pavadoņiem no vairāk kā 21 valsts izies Strasbūras ielās, lai sasniegtu Eiropas Parlamentu. Galvenais mērķis šim braucienam ir iesniegt Eiropas Parlamenta prezidentam Jerzy Buzek Eiropas Neatkarīgas dzīves organizāciju sadarbības tīkla ENIL (the European Network on Independent Living) prasības par Neatkarīgu Dzīvi. Arī 13 latvieši piedalīsies šajā kampaņā. Uz Strasbūru viņi dosies ceļā jau 13. septembrī.

 

Neatkarīgas Dzīves filozofijas un kustības pamatā ir cilvēku ar invaliditāti iestāšanās par iespēju būt savas dzīves noteicējiem, par vienādām iespējām un pašcieņas saglabāšanu. Neatkarīga Dzīve nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas izvēles iespējas un kontrole par savu ikdienas dzīvi kā visiem pārējiem cilvēkiem - māsām, brāļiem, kaimiņiem un draugiem, kam nav invaliditātes. Pieaugt ģimenēs, iet kaimiņu skolā, izmantot sabiedrisko transportu, strādāt darbu, kas saskan ar iegūto izglītību un interesēm, veidot ģimenes – tās ir Neatkarīgas dzīves kustības prasības.

 

Laika posmā no 14. līdz 17. septembrim ENIL un Dublinas Neatkarīgās dzīves centrs „Carmichael House” Strasbūrā rīkos konferences un seminārus par cilvēku ar invaliditāti tiesībām cerībā, ka jaunie Eiropas Parlamenta locekļi viņus sadzirdēs.

 

ENIL prezidents Bente Skånsgard uzsver, ka „cilvēkiem ar invaliditāti būtu jābūt tādām pašām pilsoniskajām tiesībām un dzīves izvēlēm kā cilvēkiem bez invaliditātes. Ja sabiedrība nevar garantēt neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, tad tas ir Eiropas Parlamenta pienākums to īstenot”.

 

Neatkarības kampaņas pamatlicējs Martin Naughton paziņoja: ‘Aprūpes iespējas nav atrisinājums! Cilvēkiem ar invaliditāti nevajadzētu būt ieslodzītiem!”

 

Šī ir ceturtā Neatkarības kampaņa, kurā lēmējpersonām Eiropas līmenī ir iespēja tikties ar cilvēkiem ar invaliditāti no visas Eiropas un iepazīties ar to vajadzībām neatkarīgai dzīvei. Deinstitucionalizācija, personiskā asistenta pakalpojums, starptautiskā attīstības fonda finansējums Neatkarīgas dzīves programmām un ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ratifikācija – tās ir galvenās ENIL  prasības.

 

Papildu informācija:

Ivars Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS

Mob. tel. 29452606

E-pasts: ivars@apeirons.lv

 

Kontaktpersona: ENIL Strasbūrā – Jean Pierre Ringler – tel. +33 (0) 614 091 569 vai e-pasts: jp.ringler@noos.fr

Neatkarības kampaņas programmu skat. http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=80