Domu Punkti”
2006. gada 30. augustā plkst. 13:00 Aizkraukles Bērnu un Jauniešu centrā (Spīdolas iela 11, Aizkrauklē) notiks projekta “Multiplers of Inclusion” prezentācija, kas tika aizsākts jau šī gada februārī un ir turpinājies 7 mēnešu garumā. Projekts tika radīts Eiropas Savienības programmas “Jaunatne” ietvaros (3.akcija – Nākotnes Kapitāls) un to atbalstīja Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, kas ir aktīvi iesaistījusies sociālās integrācijas procesos un tāpat arī atbalsta jaunatnes politikas iniciatīvas.

2006. gada 30. augustā plkst. 13:00 Aizkraukles Bērnu un Jauniešu centrā (Spīdolas iela 11, Aizkrauklē) notiks projekta “Multiplers of Inclusion” prezentācija, kas tika aizsākts jau šī gada februārī un ir turpinājies 7 mēnešu garumā. Projekts tika radīts Eiropas Savienības programmas “Jaunatne” ietvaros (3.akcija – Nākotnes Kapitāls) un to atbalstīja Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, kas ir aktīvi iesaistījusies sociālās integrācijas procesos un tāpat arī atbalsta jaunatnes politikas iniciatīvas.

 

Projekta ietvaros tika izveidoti četri “Domu Punkti”, kuros jaunieši ar un bez īpašām vajadzībām varēja paust savas idejas, radīt projektus, uzsākt dažādas aktivitātes, tikties un pavadīt laiku kopā vienlīdzīgā un integrējošā vidē.

 

Šī projekta daļa tika realizēta ar aktīvu atbalstu no dazādām organizācijām, kuras iesaistījās projektā. Rezultātā “Domu Punkti” tika izveidoti:

 

·         Bārbelē - Bārbeles Pagasta Padomē

·         Rēzeknē - Invalīdu un viņu draugu apvienībā “Impulss” un Centrā Jacis

·         Gulbenē - Jauniešu Iniciatīvas Centrā

·         Ogrē - Ogres novada jauniešu iniciatīvu centrā “Burziņš”

 

11 jaunieši no 10.-13.maijam piedalījās ad hoc apmācībā, kuras laikā jaunieši tika informēti par to, kā rakstīt projektus un tos prezentēt, kā darboties vietējā sabiedrībā, un kā izmantot programmu ES “Jaunatne” savu ideju realizācijai. Izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši guva priekšstatu kā motivācija, pašapziņa, attieksme, stereotipi un grupas dinamika ietekmē projektu rezultātus.

 

Apmācību laikā katra lokālā grupa strādāja pie konkrētas aktivitātes, kas realitātē tika realizēta jūnija pirmās nedēļas laikā. Plānotās aktivitātes, ņemot vērā katras lokālās vietas vajadzības, lielā mērā bija radušās iedvesmas rezultātā pēc Starptautiskās Bērnu Aizsardzības dienas atzīmēšanas, un šo aktivitāšu rezultāti ir sekojoši:

 

·         Informātīvā diena Bārbelē, kuras laikā vietējā sabiedrība tika informēta par jautājumiem, kas saistītas ar jaunatni, piemēram, darbs, alkohols, u.c.

  • “Smaidošais Balons” Rēzeknē. Brīvā laika aktivitāšu organizēšana vietējiem jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai iedrošinātu viņus uzņemties iniciatīvu un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, veicinot pozitīvu gaisotni starp jauniešiem ar un bez īpašām vajadzībām. Šīs aktivitātes rezultātā tika organizēta arī 5 dienu ilga nometne, kuras laikā 30 jaunieši ar un bez īpašām vajadzībām kopīgi centās atklāt viens otra radošos talantus.
  • Īsfilmas izveide, kuras laikā Gulbenes jaunieši tika intervēti par brīvā laika iespējām savā pilsētā un tika aicināti izteikt priekšlikumus iespēju dažādošanai. Filma tiks izplatīta skolās šī gada septembrī. 
  • Sporta diena Ogres bērniem, kuras laikā īpaši tika padomāts kā integrēt jauniešus ar īpašām vajadzībām starp saviem vienaudžiem, un kā nodrošināt jauniešu brīvā laika aktivitātes, kuras kopā var pavadīt ar ģimeni.

 

Visa projekta laikā jauniešiem atbalstu sniedza gan “Apeirona” brīvprātīgo grupa, gan EVS brīvprātīgie, kas tajā laikā atradās vietējā sabiedrībā.

 

 

 

 

Pašlaik jaunieši strādā pie ilglaicīgiem lokāliem un internacionāliem projektiem, kas tiks realizēti nākotnē – līdz šī gada beigām vai nākošā gada laikā.

 

Šodienas prezentācijas galvenais mērķis is informēt sabiedrību par šī projekta potenciālu un pozitīvajām iezīmēm, ko tas devis gan iesaistītajiem jauniešiem un vietējai sabiedrībai. Iesaistītie jaunieši palielināja savas personiskās un profesionālās iemaņas, paaugstināja motivāciju būt aktīviem, lai veicinātu sabiedrības integrāciju. Tāpat jauniešiem bija iespēja labāk iepazīt reālo situāciju, iesaistoties vienam otra aktivitātēs, viņi mācījās strādāt kopā integrējošā vidē un radīt nacionāla līmeņa sadarbības tīklu savstarpējam atbalstam. No otras puses, vērtīgu pieredzi guvusi arī vietējā sabiedrība, kas projekta laikā ir bagātināta ar jaunu vērtību apzināšanos un iesaistījusies “Domu Punktu” piedāvātajās aktivitātēs.

 

Visas projekta aktivitātes tika realizētas ar pieticīgu budžetu un visas aktivitātes ir iespējams praktiski iedzīvināt jebkurā vidē, ja vien integrācija tiks pieņemta kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem integrējošas sabiedrības izveidē.

 

###

 

Papildus informāciju varat saņemt:

Invalīdu un viņu draugu apvienībā “Apeirons”, tālr./fax.: 7299277, 7299209 (Ivars) e-pasts: ivars@apeirons.lv ; www.apeirons.lv