Jārīko streiki un akcijas
3
Jāizglīto sabiedrība ar dažādiem pasākumiem
97
Jāorganizē saviesīgi tusiņi
5
Viss iepriekšminētais
12
tā ir parasta darba diena
2
Kopā: 119