Saskarē ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Interneta vidē ir pieejami dažādi pētījumi un skatījumi par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. TomērLatvijā visvairāk šajā jomā, protams, strādā Latvijas Nedzirdīgo savienība (www.lns.lv). Šeit mēs piedāvājam Latvijas nedzirdīgo savienības tulkoto materiālu, kurā ir izklāstītas Eiropas Savienības vadlīnijas nedzirdīgu cilvēku NEdiskriminācijā nodarbinātības jomā.
Dokumenta teksts