Putnu vērošana Bolderājā
Dodamies uz putnu vērošanas torni Bolderājā
Re, kur tas ir!
Uzbrauktuve te ir laba
Informācija ir pieejama
Skats no augšas
Vislabāk skatīties ar lielu binokli
Ratiņniekiem margas drusciņ traucē
Jāizmēra, kādam jābūt pareizajam attālumam starp margām
Jāaicina šo torni apmeklēt arī draugi!