Saeima cilvēkiem ar invaliditāti
2010. gada 3.decembrī Saeimas Sarkanajā zālē noritēja sēde „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”. Diskusiju organizēja Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar īpašam vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Tajā bija aicināti piedalīties ikvienas ar invaliditātes jautājumiem strādājošas nevalstiskās organizācijas, Labklājības ministrijas un Tiesībsarga biroja pārstāvji. LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča bija parūpējusies, ka uz šo sēdi ierodas gandrīz visi Sociālo un darba lietu komisijā strādājošie Saeimas deputāti.

Sēdes trīs stundu laikā bija paredzētas gan nevalstisko organizāciju, gan valsts iestāžu prezentācijas. Sākumā savu pašreizējās situācijas vērtējumu un aktuālāko problēmjautājumu prezentēšanu veica Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem Saule, Atbalsta grupa pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem Gaismas stars, Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi. Pēc organizāciju prezentācijām sekoja valsts iestāžu prezentācijas par paveikto un sagaidāmo ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. Savu redzējumu prezentēja LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Latvijas Tiesībsarga biroja un LR Labklājības ministrijas pārstāvji.

Kopumā, aprakstot šo sēdi, trāpīgs ir Apeirona pārstāvja Aigara Boļa prezentācijas ievadā izteiktais salīdzinājums, ka šī Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena ar to saistītajām nevalstiskajām organizācijām vairāk ir darba nevis svētku diena. Varēja redzēt, ka visi prezentētāji bija nopietni sagatavojušies. Diskusiju dalībnieki saprata, ka šī diskusija ir tā vieta, kurā viņu teikto uzklausīs visi invaliditātes jautājumu risināšanā iesaistīto pušu pārstāvji – nevalstiskās organizācijas, Saeimas deputāti un valsts institūcijas.

Sēdē tika atzīts, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir paredzētas daudzas un dažādas tiesības, tomēr cilvēkiem nav attiecīgo iespēju šīs tiesības izmantot. LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča atklāšanas runā kā piemēru minēja situāciju, ka viņai kā personai ar kustību traucējumiem „ir pilnas tiesības braukt ar Rīgas tramvaju, tomēr nav tādu iespēju”. Tādēļ organizāciju prezentācijās pamatā tika uzsvērtas ar iespējām saistītas problēmas. No uzsvērtajiem kā aktuālākos var uzsvērt sekojošos jautājumus:

- Nedzirdīgajiem un neredzīgajiem nav pietiekami pieejama Latvijas televīziju sniegtā informatīvā un izklaides informācija.

Pateicoties nepilnībām Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā Latvijas Televīzija ļoti maz izmanto skaidrojošos subtitrus un surdotulkojumu. Rezultātā nedzirdīgie var saprast tikai nelielu daļu no Latvijas televīziju raidītajiem raidījumiem. Situācijas uzlabošanai ir nepieciešami kaut vai elementāri balsī izteiktās informācijas atainojoši subtitri. Savukārt neredzīgie nav spējīgi saprast intervijas ar cilvēkiem no ārzemēm un filmas, kurām tulkojums ir attēlots tikai subtitros. Viņiem ļoti palīdzētu arī vokāls ārzemju valodu tulkojošs tulkojums.

- Nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar invaliditātes jautājumiem, trūkst finansiālo resursu, lai veiksmīgi īstenotu gan pašu noteiktos, gan valsts deleģētos uzdevumus.

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs Egons Zariņš izteica Saeimai aicinājumu mācīties no daudzu Eiropas valstu pieredzes, kur noteikta daļa no azartspēļu nodokļa tiek novirzīts atsevišķu tematiku nevalstisko organizāciju administratīvo izmaksu segšanai.

- Cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā ir gandrīz neiespējami atrast sev piemērotu darbu.

Arī šī jautājuma risināšanā Saeima atkārtoti tika aicināta analizēt citu valstu pieredzi. Citās Rietumu valstīs Nodarbinātības jomā ir ieviesta kvotu sistēma. Tas nozīmē, ka katram uzņēmumam ir jāpieņem darbā noteikts skaits personu ar invaliditāti (piemēram, 2 % no kopējā darbinieku skaita ir jābūt personām ar invaliditāti) . Ņemot vērā patreizējo situāciju, Latvijā šo sistēmu sākumā varētu attiecināt uz valsts un pašvaldību iestādēm.

- Latvijas likumdošanā ar vides pieejamību saistītie noteikumi ir „izkaisīti” pa dažādiem likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem.

Tādējādi ir grūti tiem sekot sabiedrisko ēku plānošanas, celšanas un arī izvērtēšanas procesa laikā. Kā iespējamo risinājumu Apeirona pārstāvis Aigars Bolis minēja Vides pieejamības likuma izstrādi. Tas palīdzētu konkretizēt un vienā vietā apkopot visas ar vides pieejamību saistītās prasības. Šāds likums palīdzētu nodrošināt plašāku vides pieejamību.

- Pašreizējā situācijā sociālo pakalpojumu un atbalsta sniegšana bieži vien ir atkarīga no kādas valsts iestādes darbiniekiem un iepirkuma procesa nevis attiecīgās personas, kam šī palīdzība ir vajadzīga.

Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams  pārskatīt sociālā atbalsta sistēmu un nodrošināt, ka tā pamatā balstās uz individuālām cilvēku vajadzībām. Piemēram, cilvēkam ar kustību traucējumiem tiek iedots nevis jau iepriekš iepirkts riteņkrēsls, bet gan kupons par noteiktu summu, kuras ietvaros vai arī nedaudz piemaksājot persona pati var izvēlēties sev vispiemērotāko riteņkrāsla modeli.

Pārrunājot šos un citus jautājumus bieži vien diskusiju dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka tiesību neīstenošana ir saistīta ar uzraudzības sistēmas nepilnībām. Diemžēl Latvijas sabiedrības pārstāvji nevēlas ievērot noteikumus, kamēr par to ievērošanu netiek paredzēts pietiekami ievērojams sods.

Īpaši noderīgi bija uzzināt, ka par vides pieejamības noteikumu nepildīšanu sods draud attiecīgās būves arhitektam. Ikviena persona, kas kādā nesen uzceltā publiskā namā pamana jebkura veida vides pieejamības nepilnības (ja nams neatbilst paredzētajiem vides pieejamības noteikumiem), var no attiecīgās pašvaldības uzzināt šīs mājas arhitektu un ar konkrētu sūdzību vērsties Latvijas Tiesībsarga birojā. Noteikumiem neatbilstošs nama plānojums arhitektam var draudēt pat ar arhitekta sertifikāta anulēšanu.

Tas ir kārtējais atgādinājums, ka viss ir pašas sabiedrības rokās. Mums visiem ir jāatceras, ka Tiesībsarga birojs un citas par tiesību un iespēju nodrošināšanu atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes neko nedarīs līdz nesaņems informāciju par pastāvošiem pārkāpumiem. Ikvienai valsts iestādei ir pienākums atbildēt uz oficiāli iesniegtu sūdzību. Piedevām šāda sūdzība dod arī pamatu iestāžu rīcībai, lai novērstu konstatēto pārkāpumu.

Sēdes nobeigumā arī Aija Barča aicināja visas nevalstiskās organizācijas vērsties pie Sociālo un darba jautājumu komisijas un arī pie sevis ievēlētajiem deputātiem ne tikai ar pateicības vārdiem, bet arī ar konkrētām sūdzībām un pamatotu kritiku. Viņa apgalvoja, ka visi priekšlikumi un sūdzības tiks apvienotas un ņemtas vērā turpmākajā Sociālo un darba lietu komisijas darbā. Lai nodrošinātu labu lēmumu pieņemšanas procesu Saeimā ir nepieciešama aktīva sabiedrības iesaistīšanās.

Cerēsim, ka šāda tikšanās tiks rīkota arī nākamā gada 3.decembrī, ka tā kļūs par ikgadēju tradīciju. Nākamgad būtu interesanti izvērtēt gada laikā ieviestās izmaiņas cilvēku ar invaliditāti situācijā.

 

Normunds Pīlips

Apeirona pārstāvis Saeimas komisijās


Komentāri
Anete
2010-12-07 13:39:11
Normund, tu esi baigais malacis! Gaidīsim tavus vērojumus, pierakstus, idejas par Saeimas darbu arī turpmāk! Un sevišķi labi būtu, ja piepildītos vēlējums par to, lai šāda tikšanās kļūtu par ikgadēju tradīciju, un pēc gada varētu izvērtēt, kas konkrēti ir izdarīts, un kas vēl ne.
AIZDEVUMA AIZDEVUMU
2015-10-09 17:50:28
Uzmanibu !! Tas ir Aso ietaupijums un aizdevumu kreditešanas uznemums. ja jums ir nepieciešams kredits, lai personigo biznesu, vai jums ir nepieciešams kredits, lai nodzestu visu savu rekinu, ludzu sazinieties ar musu musu šeit e-pastu: lai iegutu vairak informacijas. Jusu informacijai, musu uznemums izsniedz aizdevumu 5% procentu likmi, ja Jums ir interese laipni noklut atpakal pie mums nekavejoties, lai sanemtu darits ar savu kredita parvedums apstiprinajuma dokuments ok. Sazinaties e-pasts: (finance_institute2015@outlook.com) Nevilcinieties piemerot. AIZDEVUMA AIZDEVUMU PLC
AIZDEVUMA AIZDEVUMU
2015-10-09 17:50:28
Uzmanibu !! Tas ir Aso ietaupijums un aizdevumu kreditešanas uznemums. ja jums ir nepieciešams kredits, lai personigo biznesu, vai jums ir nepieciešams kredits, lai nodzestu visu savu rekinu, ludzu sazinieties ar musu musu šeit e-pastu: lai iegutu vairak informacijas. Jusu informacijai, musu uznemums izsniedz aizdevumu 5% procentu likmi, ja Jums ir interese laipni noklut atpakal pie mums nekavejoties, lai sanemtu darits ar savu kredita parvedums apstiprinajuma dokuments ok. Sazinaties e-pasts: (finance_institute2015@outlook.com) Nevilcinieties piemerot. AIZDEVUMA AIZDEVUMU PLC
elijah roland
2016-06-14 18:42:20
Piesakies ātri un ērti aizdevumu, lai nomaksātu rēķinus un sākt jaunu finansējumu savu projektu ar vislētāko procentu likmi 2%. Vai sazinieties ar mums šodien, izmantojot: elijahloanfirm@outlook.com ar aizdevuma summu, kas nepieciešama, jo mūsu aizdevumu minimālo piedāvājumā ir 1,000.00 jebkurai izvēlei aizdevuma summas. Es esmu sertificēts, kas reģistrēts un legit aizdevējs. Jūs varat sazināties ar mani šodien, ja jūs interesē iegūt šo aizdevumu, sazinieties ar mani vairāk informācijas par aizdevuma process, process, piemēram, aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem un kā aizdevums tiks nodota jums. Man vajag jūsu tūlītēju reakciju, ja jūs interesē.
Justin
2018-07-09 03:06:22
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Justin
2018-07-09 03:06:22
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Vārds: *
Komentārs: *