ENIL buklets
Latviesu valodā pārtulkots ENIL (Eiropas neatkarīgās dzīves tīkls) buklets.

Neatkarīgā Dzīve Eiropā

Mēs pārstāvam aptuveni 10% no pasaules iedzīvotājiem jeb 650 miljonus cilvēku.

Bieži mūsu sabiedrībās neapzinās problēmas, ar kurām mēs saskaramies.

ENIL - EIROPAS NEATKARĪGĀS DZĪVES TĪKLS - ir cilvēku ar dažāda veida invaliditāti tiesību pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas darbojas visās ES valstīs, lai izplatītu Neatkarīgas Dzīves iespējas un veicinātu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu.

Neatkarīgi no invaliditātes veida, visi tiek aicināti pievienoties mums, apstrīdot (izaicinot) diskrimināciju, nošķiršanu un izolāciju, ar kuru mēs sastopamies. ENIL darbojas vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā tīkla līmenī. Mēs atbalstām Neatkarīgas Dzīves centru izveidošanu. Kopā mēs lobējam vispārējās cilvēktiesības, radot spiedienu mūsu valdībām, lai atbalstītu izmaiņas un iekļaušanu.

ENIL sadarbojas ar Eiropas Komisiju, universitātēm un citām nevalstiskajām organizācijām (NVO). Mēs meklējam sadarbības iespējas ar akadēmiskajām aprindām, valsts iestādēm, tiesību apvienībām un cilvēktiesību organizācijām.

Mēs veicinām visu neatkarīgās dzīves jautājumu risināšanu un uzsveram ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19. pantu, kas dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti izvēlēties kur un ar ko viņi vēlas dzīvot. Tas nozīmē institūciju slēgšanu, sabiedrības pieejamību un kopienā balstītus pakalpojumus, kā arī personīgo asistentu nodrošināšanu. Sabiedrībā jāiekļauj visus cilvēkus ar invaliditāti. Ar personīgo asistentu palīdzību un pareizo atbalstu arī personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem spēj dzīvot sabiedrībā. Neviens, ne bērns, ne pieaugušais, nedrīkst būt ieslodzīts institūcijā - diemžēl tā joprojām bieži notiek visā Eiropā.

Lielākā uzmanība tiek pievērsta vietējo grupu stiprināšanai, jo tad viņi paši ir spējīgi rīkoties un novērst tiesību pārkāpumus. Piekļuve pakalpojumiem, personīgā asistēšana, izglītība un nodarbinātība ir pamatjautājumi, lai mēs varētu būt aktīvi un vērtīgi mūsu sabiedrības locekļi.

Mūsu mērķim ir divas puses. Tie ir gan veicināt Neatkarīgu Dzīvi, gan arī personu ar invaliditāti stiprināšana ar speciālistu konsultāciju palīdzību.

 

Lai aizstāvētu neatkarīgās dzīves ideju un cilvēktiesības, mēs:

♦ Veicinām pašnoteikšanos un kontroli pār savu dzīvi ar personīgo asistentu un kopienās balstītu pakalpojumu palīdzību;

♦ Veicinām deinstitucionalizēšanu;

♦ Izaicinām diskrimināciju;

♦ Veicinām vienlīdzīgas iespējas;

♦ Veicinām universālā dizaina izmantošanu un pieejamību;

♦ Veicinām demokrātiju un pārstāvniecību.

 

Lai ar speciālistu atbalstu stiprinātu savus biedrus, mēs:

♦ palielinām informācijas, pieredzes un atziņu apmaiņu starp cilvēkiem ar invaliditāti;

♦ palielinām izpratni par diskrimināciju;

♦ palielinām cilvēku ar invaliditāti iespējas un emancipāciju.

NEATKARĪGĀ DZĪVE ir uz invaliditātes politiku balstīta ikdienas cilvēktiesību demonstrēšana. Tā ir iespējama, izmantojot vides un individuālo faktoru kombināciju, kas ļauj cilvēkam ar invaliditāti kontrolēt viņa paša dzīvi. Tā ietver iespēju izvēlēties: ar ko kopā dzīvot, kā organizēt ikdienas darbus, kur saņemt nepieciešamo atbalstu. Neatkarīgai dzīvei nepieciešama pieejama vide, pieejams transports, pieejami tehniskie palīglīdzekļi un, atkarībā no nepieciešamības, piekļuve personīgajam asistentam.

PERSONĪGĀ ASISTĒŠANA nozīmē naudas piešķiršanu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama asistēšana ikdienas dzīvē, ar mērķi samaksāt par nepieciešamo asistēšanu, balstoties uz individuālo vajadzību izvērtēšanu, kas atkarīga no dzīves situācijas un saistības ar vietējo daba tirgu. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības pieņemt darbā un pārvaldīt viņu personīgos asistentus un izvēlēties nodarbinātības modeli. Personīgās asistēšanas piešķiršanai ir jāattiecas uz algas par vienu personīgo asistentu un citu darbību izmaksām, darba devēja ieguldījumiem, administrācijas izmaksām un speciālistu atbalsta iegūšanu.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA ir politisks process, kas nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz Neatkarīgu Dzīvi. Efektīva deinstitucionalizēšana notiek, kad cilvēkiem, kas ievietoti iestādēs, tiek dota iespēja personīgi izvēlēties veidu, kā organizēt savu ikdienas darbību, nodrošinot:

♦ pieejamu mājokli kopienā;

♦ piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem;

♦ personīgo asistentu pakalpojumi un speciālistu atbalstu.

KOPIENĀS BALSTĪTI PAKALPOJUMI ir politiskā pieeja un politikas pasākumu kopums, kas visām personām ar invaliditāti veido pieejamus visus sabiedriskos pakalpojumus. Tas tiek panākts, nodrošinot pienācīgu mājokli esošās sistēmas ietvaros, nevis paralēli veidojot institūcijas izglītību (speciālās skolas), veselības aprūpi (ilgtermiņa aprūpe slimnīcās), transportu nodarbinātību (aizsargātas darba vietas), utt.

NEATKARĪGĀS DZĪVES CENTRS var būt ikviena organizācija, kuru vada personas ar invaliditāti un kuras darbība ir saistīta ar Neatkarīgās Dzīves principu īstenošanu. To darbības var būt, piemēram, speciālistu atbalsts un konsultācijas par personīgo asistēšanu vai tehniskajiem palīglīdzekļiem un iekārtām.

 

Pievienojies ENIL!

Eiropas Neatkarīgās Dzīves Tīkls (ENIL) ir Eiropas cilvēku ar invaliditāti, neatkarīgās dzīves organizāciju un mūsu sabiedroto bez invaliditātes tīkls. ENIL apvieno dažādas ar invaliditāti saistītās organizācijas. Personas ar jebkāda veida invaliditāti ir laipni aicinātas pievienoties kopējā cīņai par cilvēktiesībām.

 

ENIL piedāvā:

♦ ENIL divreiz mēnesī izdod elektronisku ziņu lapu Neatkarīgās Dzīves ziņas;

♦ katru otro gadu dodamies ar savām prasībām uz ES Parlamentu Strasbūras Brīvības braucienā (Strasborg Freedom Drive);

♦ kontaktus ar pozitīvo piemēru veicējiem, kas ir gatavi dalīties savā pieredzē;

♦ padomu un atbalstu konferenču, apaļo galdu vai semināru organizēšanā;

♦ zināšanu apmaiņu, piemēram, par starptautisko politiku vai kā veidot lietotāju kooperatīvus;

♦ iedrošinājumu organizēt personīgo palīdzību un pieeju iedvesmojošiem piemēriem (kā JAG modelis, kas domāts cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem).

 

ENIL cīnās pret:

♦ institucionalizāciju;

♦ diskrimināciju;

♦ "medicīnas modeli".

 

ENIL zina, ka tu:

♦ esi lielākais savas dzīves eksperts.

 

Iestāšanās ENIL:

Visu nepieciešamo informāciju un dalības pieteikuma formu jūs atradīsiet mūsu mājas lapā www.enil.eu

Ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu sekretariātu vai kontaktpersonu jūsu reģionā:

Marisol Fojas (ENIL sekretariāts) secretariat@enil.eu

Itziar Fernandez (Spānija, Dienvidu reģionālās grupas koordinators) i.fernandez@enil.eu

Peter Lambreghts (Beļģija, Rietumu reģionālās grupas koordinators) peter@independent.living.be

Danči Maraž (Slovenia, Austrumu reģionālās grupas koordinators) danci@yhd-drustvo.si

Kerstin Sellin (Zviedrija, Ziemeļu reģionālās grupas koordinators) kerstin.sellin@jag.se


EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING

Gran Via Marques del Turia, 49. 7° 12a

46005 - Valencia - Spain

Tālr.: (+34) 96 325 54 57

Fakss: (+34) 96 325 54 59

E-pasts: secretariat@enil.eu

www.enil.eu

Pievienojies ENIL- European Network on Independent Living 


Komentāri
Justin
2018-07-09 03:09:07
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Vārds: *
Komentārs: *