Count me in
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, sadarbībā ar vairākām citu valstu organizācijām, pašvaldībām un augstskolām, 2017. gada decembrī uzsāk realizēt Erasmu+ projektu “Count me in”, projekta nr. 2017-1-ES01-KA204-037924. Projekts ir vērsts uz digitālo prasmju un pilsoniskās atbildības attīstību cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem un citiem, kas vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes.

“Eiropa vienmēr ir pieturējusies pie inovatīvām idejām. Ja mēs vēlamies iet inovāciju ceļu... mums vajag koncentrēties uz cilvēkiem, vietām un procesiem.” (Eiropas politikas stratēģijas piezīmes, 2017)
Ar projektu “Count me in” mēs koncentrēsimies uz cilvēkiem, lai uzlabot viņu digitālās prasmes un mācību iespējas, sevišķi tiem, kam tās nav vai nav bijusi iespēja attīstīt savas digitālās prasmes.

Projekta Mērķi
1) Atbalstīt kvalitatīva mācību piedāvājuma izstrādi pieaugušo izglītības jomā, koncentrējoties uz mācību rezultātiem un apmācāmo atbildību un patstāvību.
2) Veicināt tehnoloģiju izmantošanu izglītības un pilsoniskās līdzdalības procesos.
3) Ar (gudrās) platformas palīdzību nodrošināt visām ieinteresētajam pusēm: apmācāmajiem, izglītības centriem, lēmuma pieņēmējiem piekļuvi inovatīviem mācību līdzekļiem.
4) Veicināt starptautisko sadarbību organizācijām, kas veicina pieaugušo izglītību, pilsonisko aktivitāti, jauniešu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā.

Projekta paredzamie rezultāti:
• Izveidota SMART (GUDRĀ) e-platforma, kas būs atvērts un brīvi pieejams izglītības resurss.
• Izstrādāta un īstenota apmācība apmācītājiem un e-kurss pieaugušo izglītotājiem, lai uzlabotu viņu digitālās un profesionālās prasmes.
• Izstrādāts e-kurss un apmācības projekta partneru valstīs ar mērķi apmācīt jauniešus un cilvēkus ar invaliditāti, lai uzlabotu viņu digitālās, pilsoniskās prasmes, lai viņi spētu veikt gudras izvēles dzīvē.
• Uzlabot nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku piekļuvi jauniem karjeras veidiem digitālo tehnoloģiju jomā un ilgtspējīgā attīstībā.

Projekta partneri:
Open Europe (Spānija), Istituto Dei Sordi (Itālija), Domspain Consulting Srl (Spānija), Collegium Balticum (Polija), Agrra (Horvātija), European Digital Learning Network (Itālija), Iliria (Kosova), Apeirons (Latvija)

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *