Cilvēku ar invaliditāti integrēšana caur mācīšanos
Stratēģiskā partnerības projekts "Cilvēku ar invaliditāti integrēšana caur mācīšanos" būs vērsts uz aktīviem pasākumiem sadarbību starp: augstskolām, profesionālās izglītības centriem un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses ar mērķi izveidot inovatīvus materiālus un metodiku, kas nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū, jo īpaši jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos.

Programmas ERASMUS PLUS KA204
Stratēģ
iskā Partnerībs projekts "Cilvēku ar invaliditāti integrēšana caur mācīšanos"EU flag-Erasmus+.jpg              yeni logo.jpg

Ziņojumā par mobilitāti un integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti un Eiropas invaliditātes
Stratēģijā 2010-2020 (2010/2272 (INI)), ir teikts, ka 80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti iekļaušana Eiropas Savienībā (kas veido 16% no iedzīvotāju skaita) ir ārkārtīgi liela nozīme. Efektīva sociālā iekļaušana cilvēkiem ar invaliditāti piedāvā unikālu iespēju, lai sasniegtu Eiropas nākotnes vajadzības pēc darbaspēka.
Saskaņā ar ziņojumu, īpaši pasākumi būtu jāveic, lai veicinātu veiksmīgu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Tai skaitā ļaujot cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti pārstāvošo organizāciju iesaistīšanos visos attīstības procesos: ekspluatācijā un novērtēšanā, attīstot profesionālās izglītības programmas un apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, ņemot vērā attieksmes, politikas un fiziskās barjeras,  izplatot labās prakses piemērus atbildīgajām struktūrām invaliditātes jomā.

Stratēģiskā partnerības projekts "Cilvēku ar invaliditāti integrēšana caur mācīšanos" būs vērsts uz aktīviem pasākumiem sadarbību starp: augstskolām,
profesionālās izglītības centriem un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses  ar mērķi izveidot inovatīvus materiālus un metodiku, kas nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū, jo īpaši jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos. Tādējādi, projekta vispārējie mērķi ir:
• dalīties ar zināšanām un labo praksi sociālajās un darba iekļaušanas jomās;
• izstrādāt invaliditātes ētikas moduli un ar to iepazīstināt skolotājus un  izglītības iestādes. Invaliditātes ētikas modulī būs apskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti traucējumiem, vides pieejamības vajadzībām un citām tēmām, kas ir īpaši attiecināmas uz skolēniem ar invaliditāti;
• izstrādāt programmu, apmācību kursam ar mērķi palielināt nodarbinātības iespējas jauniešiem ar invaliditāti;
• izstrādāt rekomendācijas priekš nevalstiskajām organizācijām, lai varētu organizēt kampaņas, piemēram, kā atvērto durvju dienu, apaļā galda diskusijas un apmācības, lai palielinātu informētību par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību uzņēmumos, tādējādi sekmējot cilvēku ar invaliditāti integrāciju darbā;
• popularizēt secinājumus, projekta rezultātus, kas radīsies projekta laikā cilvēkiem ar invaliditāti, organizācijām, profesionāļiem un valsts pārstāvjiem, kas iesaistīti profesionālās izglītības un nodarbinātības jomās projekta dalībnieku valstīs.
Katrs partneris sniegs ieguldījumu projektā ar savu kompetenci un pieredzi dažādās
jomās, kas saistītas ar sociālo un darba iekļaušanu cilvēkiem ar invaliditāti. Projektā iesaistītās organizācijas ir  ar dažādu izglītības un sociālo pieredzi, kas radīs
daudzveidīgu pieeju. Projektā ir iesaistītas trīs organizācijas: vecāku asociācija bērniem ar invaliditāti „Sýllogos Goneon” no Grieķijas, Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” no Latvijas, federāciju asociācija cilvēkiem ar invaliditāti „MestralCocemfe” no Spānijas; trīs universitātes - privātā universitāte „Instituto dei Sordi di Torino”, kas specializējas cilvēku ar dzirdes traucējumiem integrācijā no Itālijas, veselības viduskola „Wyższa Szkoła Biznesu I nauk o Zdrowiu” no Polijas, Universitātē „Adiyaman” no Turcijas un sociālais uzņēmums „FOPSIM” no Maltas. Kas nodrošina labu līdzsvaru starp organizācijām, kurām ir izpratne par vajadzībām cilvēkiem ar invaliditāti, izglītības iestādēm, kurām ir mācību kursi par cilvēkiem ar invaliditāti un kurās mācās cilvēki ar invaliditāti, kā arī sociālais uzņēmums, kuram ir plaša praktiskā pieredze, kas saistīta ar cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darbā.
Ņemot vērā, ka galvenais mērķis programmā ir sociālā un darba integrācija cilvēkiem
ar invaliditāti caur izglītību un apmācībām, un ka projekts ietver  treniņus augstskolu  speciālistiem, pedagogiem un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, līdz arto  ietekme projekta īstenošanā būs vairākos līmeņos, saskaņā ar katru no iesaistītajām grupām:
•  Ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti, informējot viņus par piekļuvi kvalitatīvām apmācībām atbilstoši savām spējām, invaliditātei, un spējai integrēties sabiedrībā, lai nākotnē varētu vieglāk atrast darbu atbilstoši savām spējām.
• Ietekme uz studentiem, kas nākotnē vēlas kļūt par skolotājiem, nodrošinot informāciju par cilvēkiem ar invaliditāti.
• Ietekme uz iesaistītajām izglītības iestādēm gan formālajiem, gan neformālajiem izglītības sniedzējiem aicinot piedāvāt cilvēkiem ar invaliditāti apmācību kursus, lai palielinātu viņu nodarbinātības iespējas un integrācijas iespējas. 
• Ietekme uz darba devējiem, nodrošinot informāciju un izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti aicinot pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.
• Ietekme uz valsts iestādēm: nodrošinot informāciju un izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, lai nākotnē gatavojot stratēģiskos valsts un pašvaldību plānus iekļautu arī cilvēku ar invaliditāti vajadzības.
• Ietekme uz iesaistītajam organizācijām: nodrošinot vairāk informācijas par tiesību aktiem, kas attiecas uz sociālo un darba integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti citās valstīs. Apmainoties ar labo praksi, veidojot sadarbību starp organizācijām kopīgu mērķu sasniegšanai.
Visi projekta rezultāti tiks publicēti mājas lapā un ikviens varēs tos lietot.

EU flag-Erasmus+.jpg           yeni logo.jpg


Komentāri
Justin
2018-07-09 03:08:18
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Vārds: *
Komentārs: *