Vienoti sabiedrībā
Sākot ar 2013. gada 1. decembri apvienība „Apeirons” realizē Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogramas „NVO projektu programmas” otrās atbalsta jomas „Vienotas sabiedrības veidošana” līdzfinansētu projektu „Vienoti sabiedrībā”.

 

EEZ_SIF_AP_kopejs.jpg

 
 
 
          Projekta "Vienoti sabiedrībā" mērķis ir izglītot nevalstiskas organizācijas un mazākumtautību pārstāvjus par demokrātijas un politiskās līdzdalības aspektiem, un veicināt viņu līdzdalību savu pašvaldību ietvaros kļūt politiski aktīvākiem, pievēršot sabiedrības uzmanību un aktualizējot problēmjautājumus, tādējādi stiprinot reģionālo organizāciju kapacitāti.

 

Projekta laikā tiks organizēti reģionālie forumi, kuru laikā identificēsim aktuālākos un nozīmīgākos jautājumus un problēmas ar NVO iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, informatīvās telpas satura nepietiekamību un nepilsoņu naturalizācijas jautājumiem. Lai uzzinātu sīkāku infromāciju, kad un kur jūsu reģionā notiks forums, sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas lapā.

Projekta ietvaros sadarbības organizācijām būs iespēja piedalīties četru dienu izglītojošā seminārā par tādām tēmām kā: problēmjautājumu iekļaušana vietējās politikas plānošanas dienas kārtībā, sociālo iniciatīvu veidošanu, komunikāciju ar masu medijiem u.c. nodeerīgas zināšanas, kas stiprinās gan NVO esošo kapacitāti, gan būs arī ļoti nozīmīgas turpmākajās projekta aktivitātēs.

Sadarbības organizācijas savos reģionos organizēs vismaz 3 aktivitātes, kas izriet no pastāvošajiem aktuālajiem jautājumiem, bet arī vērstas uz dialoga veidošanu, saiedrības izglītošanu un tiešās mēŗka grupas informēšanu.

Papildus iniciatīvām un vietējās sabiedrības mērķa grupas informēšanas un izglītošanas aktivitātēm, organizācijas saņems atbalstu dalībai vietējās pašvaldības politiskajos procesos - darba grupās, padomēs, apspriešanās, veicinot ilglaicīgas sadarbības attiecības, kas iespējams nenesīs tūlītējus augļus, bet nodrošinās sekmīgu attīstību nākotnē.

Projekts noslēgsies ar lielāku projekta noslēguma pasākumu, kurā dalīsimies pieredzē par projekta laikā sasniegto un pieredzēto, gūtajām atziņām un nākotnes iecerēm.

 

Sīkāka informācija par projektu:

Maija Muceniece

Projekta "Vienoti sabiedrībā" asistente

maija@apeirons.lv

67299209

 

Sīkāka informācija par EEZ finanšu programmu "NVO fonds":

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.com

 

Informācija par projektu angļu valodā (information in English):

 

Since 1 January 2013 an organisation of people with disabilities and their friends „Apeirons” is implementig a project „United in the cosiety” under EEA grant program „NGO project programe”. Project will end by 30.11.2014.

Specific aim of this Project is to educate non-governmental organisations and representatives of minorities about aspects of democracy and political participation by promoting their involvement and political activity in frame of their local government, attract attention of the society and updating problem issues, in order to strengthen capacity of regional organisations.

During the project we will organise regional forums during which we will identify specific problem issues and questions concerning NGO participation in decision making process, lack of information in mass media and naturalisation issues of aliens.

 We will offer four day training seminar to regional organisations where we will look upon following questions: how to include my issue in the agenda of policy planning; how to implement social initiatives; how to communicate with mass media and others, in order to strengthen existent capacity of NGO’s which will be essential for further project activities.

Participant organisation from the training seminar will organize social initiatives in their regions, at least 3 initiatives in each region. These social initiatives will cover problem issues and will be targeted on making a dialog, educating society and distributing information among direct target group.

Additionally to social initiatives and activities of inform and educate the target group, organisations will have our support to participate in local municipalities political processes – work groups, councils, discussions in this way promoting long-term cooperation that will not necessarily bring fast results, but will ensure successful development in the future.

Project will sum up with final event where we will share our experience on results achieved as well as future perspective.

Further information on the project:

Maija Muceniece

Project „United in the society”, assistant

maija@apeirons.lv

67299209


Komentāri
Justin
2018-07-09 03:08:39
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Justin
2018-07-09 03:08:39
Mēs piedāvājam individuālus, komerciālus un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% no 1 gadu līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus robežās no 5,000.00 eiro līdz 10,000,000.00 eiro. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu zemāk. Aizdevēja e-pasts: sloanslimited@gmail.com Tālr. #: + 1-254-242-0879 INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS:
Vārds: *
Komentārs: *