Employment Everyone’s Right
Cilvēki ar Invaliditāti (CaI) veido vienu sesto daļu no Eiropas Savienības darba spējas vecuma iedzīvotāju skaita, taču viņu nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems. CaI darba tirgū ir gandrīz divas reizes neaktīvāki nekā cilvēki bez invaliditātes.
Cilvēki ar Invaliditāti (CaI) veido vienu sesto daļu no Eiropas Savienības darba spējas vecuma iedzīvotāju skaita, taču viņu nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems.
CaI darba tirgū ir gandrīz divas reizes neaktīvāki nekā cilvēki bez invaliditātes.

Mācību partnerības „Employment Everyone’s Right” ietvaros no 2011. līdz 2013. gadam sniedz iespēju CaI pārstāvošām partnerībā iesaistījušām organizācijām dalīties ar visa veida pieredzi (gan pozitīvu, gan negatīvu), zināšanām, metodēm un pakalpojumiem, kas attīstīti, lai mazinātu augsto bezdarba līmeni CaI vidū.

Partnerorganizācijas ar darbnīcu, diskusiju un klātienes tikšanos starpniecību izzina dažādas nodarbinātības jomas nianses, tostarp:
-    Izglītības loma CaI konkurētspējas darba tirgū paaugstināšanā;
-    Dažādu nodarbinātības formu (vispārējā nodarbinātība, sociālā uzņēmējdarbība, pašnodarbinātība, individuālā uzņēmējdarbība, subsidētās darba vietas utt.) trūkumi un priekšrocības;
-    Pieejamās darba vietas, pieejamības nozīme (informācija, aprīkojums);
-    Metodes un līdzekļi CaI veiksmīgākai pārejai no bezdarbnieka statusa uz nodarbinātā statusu (darba devējuinformētība par invaliditāti, tās veidiem un īpatnībām, asistentu nepieciēsamība un piesaistīšana, normatīvā regulējua nozīme, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm utt.).


Projekta mērķis

        Partneri

        Projektā paveiktaisVairāk informācijas: http://employright.eu