Labklājības ministrija aicina rūpēties par ģimenes vērtībām
15. maijs ir Starptautiskā ģimenes diena. Labklājības ministrija (LM) aicina ikvienu rūpēties par ģimenes vērtībām un novērtēt tās nozīmību, jo ģimene ir pamats ne tikai valsts attīstībai nākotnē, bet arī pamats kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Lai šajos svētkos cilvēki varētu kopā interesanti pavadīt laiku, dažādas organizācijas un institūcijas aicina apmeklēt Starptautiskajai Ģimenes dienai un Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītus svētku pasākumus un radošas aktivitātes, kas tuvākajās dienās norisināsies visā Latvijā. Informācija par pašvaldībās notiekošajiem pasākumiem ir pieejama LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā "Aktualitātes".

Sagaidot svētkus, labklājības ministre Ilona Jurševska uzsver: "Manuprāt, ģimenes diena ikvienam atgādina par iespēju novērtēt tieši ģimenes sniegtā atbalsta lomu savu mērķu un sapņu sasniegšanā. Ģimenes jautājumi un demogrāfija šobrīd ir arī viena no valsts galvenajām prioritātēm, pie kā aktīvi strādā arī Labklājības ministrija. Šodien ir skaidrs, ka demogrāfijas labvēlīgu attīstību ietekmē ne tikai sociālo pabalstu apmēri, bet arī drošība un pārliecība par savu nākotni, pārliecība par stabilu darba vietu un adekvātu atalgojumu, par iespējām vecākiem savienot darbu ar rūpēm par bērniem, par atbalstu krīzes situācijās. Tomēr ikvienam būtu arī jāizprot un jārūpējas par to, lai ģimene sabiedrībā tiktu uztverta kā neatņemama un stabila vērtība. "

Arī šogad LM turpina strādāt pie ģimenes politikas pilnveidošanas. Tā, piemēram, 2011.gadā valdība ir apstiprinājusi LM izstrādātās Ģimenes politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, kas nosaka bērnu un ģimenes politikas prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem. Pamatnostādņu īstenošanas mērķis ir veicināt valsts atbalstu ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, kā arī sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās. Kā būtiskākie virzieni paredzēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu palielināšana ģimenēm ar bērniem, bērnudārzu pieejamības nodrošināšana, mājokļu atbalsta politika, brīvpusdienu nodrošināšana 1. līdz 4.klases skolēniem, valsts atbalsts neauglības ārstēšanai, kā arī vardarbībā cietušo cilvēku rehabilitācija u.c.

Šobrīd LM strādā pie rīcības plāna izstrādes, kas paredzēs konkrētus ģimenes atbalsta pasākumus tuvākajos trijos gados.

Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija turpina nodrošināt psiholoģisko atbalstu ģimenēm krīzes situācijās, kā arī metodisko palīdzību un konsultācijas skolu, sociālo dienestu un citu iestāžu darbiniekiem, lai efektīvu risinātu ar vardarbību pret bērniem un citām krīzes situācijām saistītus gadījumus. Šī palīdzība tiek nodrošināta visā Latvijā.

Tāpat Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā darbu turpina izveidotā krīzes komanda, lai sniegtu palīdzību situācijās, kad bērnu iestādēs ir noticis negadījums, pašnāvība vai līdzīgs gadījums. Tiek nodrošināta arī psiholoģiskās palīdzības pieejamība ģimenēm krīzes situācijās visā Latvijā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *