Rīgā notiks trešais starptautiskais Rīgas Ģimenes forums
Piektdien, 13.maijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rīgas domes Sēžu zālē norisināsies trešais starptautiskais Rīgas Ģimenes forums "Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte", kurā ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Biedrība "Asociācija Ģimene" sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "Pasaules ģimeņu kongress" un Rīgas domes Labklājības departamentu jau trešo gadu organizē starptautisko Rīgas Ģimenes forumu "Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte". Šogad foruma galvenās tēmas ir demogrāfijas un politikas, demogrāfijas un ekonomikas, demogrāfijas un veselības, demogrāfijas un izglītības savstarpējā mijiedarbība.

Kā atzīst foruma organizētāji, pateicoties dažādu nevalstisko organizāciju, tai skaitā "Asociācijas Ģimene" ieguldītajam darbam, pēdējā gada laikā ir palielinājusies gan sabiedrības, gan politiķu interese par demogrāfijas jautājumu, tomēr pagaidām vēl nav vērojama praktiska darbība situācijas uzlabošanai. Tieši tādēļ šī gada forumā īpaša uzmanība tiks pievērsta ne tikai situācijas konstatācijai, bet tās praktiskiem uzlabošanas risinājumiem un ieteikumiem Latvijas politikas veidotājiem.

Foruma laikā ir paredzētas ārvalstu un pašmāju ekspertu prezentācijas, pieredzes izvērtēšana ģimenes atbalsta politikas realizēšanā, tiks arī izvērtēta līdzšinējo ģimenes un demogrāfiskās politikas efektivitāte Latvijā, meklēti labākie risinājumi sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai, ar mērķi panākt pēc iespējas ātrāku vēlamo demogrāfisko procesu attīstības tendenci valstī. Forumā piedalīsies politiķi, sociālie darbinieki, demogrāfi, ekonomisti, uzņēmēji, psihologi, mediķi, pedagogi, juristi, augstskolu mācībspēki, atbildīgo ministriju un pašvaldību darbinieki, kā arī NVO un mediju pārstāvji.

Pieteikšanās dalībai forumā info@asociacijagimene.lv


Komentāri
Baiba B.
2011-05-13 09:44:40
Ir daudzas nedzirdīgo cilvēku ģimenes, kuras savus bērnus pratušas izaudzināt labāk, nekā vienā otrā "veselo" cilvēku ģimenē. Ģimenes ir arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Manuprāt, tēma ir aktuāla, un nākamreiz šādā forumā vajadzētu piedalīties arī Apeironam - varbūt Mikum, Žanetei, Lilijai, Sintijai vai kādam citam!
Vārds: *
Komentārs: *