Sociālās integrācijas valsts aģentūrā būs pieejami vairāk pakalpojumu un tiks samazinātas cenas
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) iedzīvotājiem būs pieejams plašāks rehabilitācijas, ārstniecības un citu pakalpojumu klāsts un daļai maksas pakalpojumu tiks samazinātas cenas. To paredz šodien valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Saistībā ar to, ka SIVA ir pabeigti telpu renovācijas un vides pielāgošanas darbi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī veikta infrastruktūras pilnveidošana, plānots pārskatīt iepriekš apstiprinātās cenas un daļai publisko maksas pakalpojumu noteikt zemākas cenas:

• modulārās apmācības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursu programmu īstenošana, piemēram, ja 480 stundu programma vienam cilvēkam šobrīd maksā 300 Ls, saskaņā ar grozījumiem to plānots samazināt līdz 200 Ls;

• profesionālās izglītības programmu īstenošana pilna laika un nepilna laika studijām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā (cenas nemainās);

• rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, ja šobrīd viena diena vienvietīgā istabā maksā 40 Ls, saskaņā ar grozījumiem - 30 Ls;

• ārstniecības pakalpojumi (nav būtisku izmaiņu cenās);

• viesu izmitināšana, piemēram, ja šobrīd cena vienai personai vienvietīgā numurā ir 46,10 Ls, projektā paredzēts to samazināt līdz 31,43 Ls;

• pārējiem maksas pakalpojumiem praktiski visās pozīcijās cenas ir paredzēts samazināt.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumi ir pieejami gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī ārvalstu pilsoņiem.

SIVA piedāvātos veselības veicināšanas pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem vidēji gadā saņem 500 klienti, ārstniecības pakalpojumus - 320 klienti. Savukārt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā mācās vidēji 400 izglītojamie gadā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *